ปากท้องเด็กเรื่องเร่งด่วนที่ต้องช่วย

‘ปิดเทอมนาน’ มีเด็กจำนวนหนึ่งแบกรับภาระร่วมกับพ่อแม่ ถ้าระบบการศึกษาไม่ช่วยให้ท้องอิ่ม เปิดเทอมใหม่รอบนี้ อาจมีเด็กจำนวนมากหายหน้าไปจากห้องเรียน

Author