คลองเตยรอรัฐเดินหน้าแผนป้องกันการระบาดบนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

“ชุมชนเมือง” พร้อมไหมกับการเปิดเมือง? โมเดลคลองเตยรอรัฐ … เดินหน้าแผนป้องกันการระบาดของโควิด-19 บนข้อจำกัดทางเศรษฐกิจของคนจนเมือง เตรียมพร้อมรับมือหลังปลดล็อก เปิดเมือง

Author