กิจกรรมบำบัด รักษาบาดแผลทางใจให้ Okay

ชวนเข้าคลาส “กิจกรรม​บำบัด”​ ฉบับโกมุนยอง​ ปลุกตัวเองตื่นจากฝันร้าย!
.
คุยกับนักกิจกรรมบำบัด รักษาบาดแผลทางใจอย่างไรให้ Okay

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่น บ้านอยู่หลังกระทรวงสาธารณสุข