เคลื่อนไหวอย่างไร ภายใต้หลักคิด “สันติประชาธรรม”

The Active สนทนากับ ‘สุลักษณ์ ศิวรักษ์’ นักคิดนักเขียนที่ผ่านหลายเหตุการณ์จุดเปลี่ยนสำคัญของบ้านเมือง กับมุมมองที่มีต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในวันที่ประเทศไทยกำลังกับเผชิญบททดสอบทางการเมืองอีกครั้ง

Author

Alternative Text

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น เชียร์แมนยู มีลูกเล็กชื่อคีน-คีพ แต่ไม่เคยวีนใคร