อาชีพเสี่ยงเลี่ยงไม่ได้ ลมหายใจยุคโควิด-19

ส่องอาชีพเสี่ยงโควิด-19 จะเลี่ยงไม่ทำก็ไม่ได้ เมื่อปากท้องต้องมาก่อน! พวกเขาเสี่ยงแค่ไหน? รับมือกันอย่างไร? เมื่อความเลื่อมล้ำทางสังคม กลายเป็นช่องโหว่ทางสาธารณสุข

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/ajImteaNXtA
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้