ห้องเรียนประชาธิปไตย พื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน

ห้องเรียนประชาธิปไตย เปลี่ยนการเมืองให้เป็นเรื่องของเด็ก ครูลดกำแพง เด็กแสดงออกอย่างสันติ The Active ตะลุยโรงเรียนราชดำริ ดูคาบเรียนพิเศษ “ชุมนุมการเมืองและสังคม” สร้างพื้นที่ประชาธิปไตยในโรงเรียน

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน