สภาเดี่ยว “A New Minimum” สำหรับการแก้รัฐธรรมนูญ

ที่มาข้อเสนอ “สภาเดี่ยว” ยกเลิกระบบวุฒิสภา

The Active คุยกับ “ไอติม – พริษฐ์ วัชรสินธุ” ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า – Conlab เรื่องระบบรัฐสภาของประเทศไทย ที่มองว่า วุฒิสภา เป็นสัญลักษณ์ความไม่ชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

Author

Alternative Text
AUTHOR

ฐิติญา เกษกาญจน์

นักข่าวสายหมี ฝันอยากเป็นนักเดินทาง และใฝ่หาความเท่าเทียม