รู้สิทธิ เข้าใจหน้าที่ ทางออกปัญหาคนอยู่กับป่า

“คนอยู่กับป่า” ถอดบทเรียนผู้นำชุมชน แก้ปัญหาคนอยู่กับป่า เปลี่ยนคู่ขัดแย้งสู่ความร่วมมือ คลี่ปัญหา เจรจา หาทางออกที่ทุกฝ่ายรับได้ร่วมกัน
บ้านป่าตึงงาม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พื้นที่นำร่องจัดการคนกับป่า ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส