มองความเคลื่อนไหว นิสิตนักศึกษา ต่างบริบท จุดหมายเดียวกัน

จากปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้าง สิทธิเสรีภาพ และความไม่เป็นธรรมในสังคม สู่การก่อตัวของขบวนการนักศึกษาหลายยุค The Active คุยกับ “นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์” มองจุดร่วม – จุดต่าง ความเคลื่อนไหวขบวนการนักศึกษาไทย

Author

Alternative Text

ฐิติญา เกษกาญจน์

นักข่าวสายหมี ฝันอยากเป็นนักเดินทาง และใฝ่หาความเท่าเทียม