บทบาทหน้าที่วุฒิสภา ผ่านมุมมองครูหยุย สว. 3 ยุค

ฟังเสียง “สว.” กับข้อเสนอ ยกเลิก สว. – แก้ไขรัฐธรรมนูญ

The Active คุยกับ “ครูหยุย” วัลลภ ตังคณานุรักษ์ สว. 3 ยุค แต่งตั้ง-เลือกตั้ง-สรรหา หลังวุฒิสภาถูกมองเป็นสัญลักษณ์ความไม่ชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

Author

Alternative Text
AUTHOR

ฐิติญา เกษกาญจน์

นักข่าวสายหมี ฝันอยากเป็นนักเดินทาง และใฝ่หาความเท่าเทียม