น้ำประปาเค็ม

น้ำประปากร่อย บางพื้นที่เขตกรุงรสชาติเค็มรุนแรง ไม่เหมาะกับการใช้ดื่มกิน! ผลกระทบจากภัยแล้งชวนติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง บางช่วงคน “กรุงเทพฯ ปริมณฑล” ต้องหลีกเสี่ยงใช้บริโภค ยิ่งต้ม ค่าโซเดียมยิ่งสูง ส่งผลกระทบต่อร่างกาย

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/MMWMGxsdCUk
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์