Data Visualization

ความจริงของเด็กเกิดใหม่ สะเทือน “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”

ความจริงของเด็กเกิดใหม่ สะเทือน “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”

4 กุมภาพันธ์ 2022

The Active ชวนทบทวนสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย พร้อมข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุไทย

“บ้าน” ของคนจนเมือง

“บ้าน” ของคนจนเมือง

17 ธันวาคม 2021

ทบทวนนโยบายการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยของประเทศไทย และเรียนรู้นโยบาย “บ้านและที่อยู่อาศัย” ของต่างประเทศ เพื่อทำให้การมีที่อยู่อาศัยมั่นคงของประชาชนไทย ไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไป

“มหานคร” ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?

“มหานคร” ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?

10 ธันวาคม 2021

ชวนเดินทางจากในกลางมหานคร สู่ประสบการณ์การพัฒนาเมืองทั่วโลก ว่าหากจะทำให้แนวคิด "สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในเมือง" เกิดขึ้นได้จริงใน "กรุงเทพมหานคร" และเมืองใหญ่ทั่วประเทศ เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากบทเรียนการพัฒนา "มหานคร" ทั่วโลก

ความจริงของคนจน : นโยบายแก้จน 5 ทศวรรษ

ความจริงของคนจน : นโยบายแก้จน 5 ทศวรรษ

30 พฤศจิกายน 2021

ทบทวนนโยบายรัฐบาลในอดีต ที่เคยพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนมานานกว่า 5 ทศวรรษ ผ่านการประกาศนโยบายแก้จนอย่างชัดเจน แต่เมื่อนำมาวิเคราะห์กับชี้วัด สัดส่วนรายได้ของประชากร อาจสะท้อนให้เห็นว่า แท้ที่จริงแล้วการแก้ปัญหา "คนจน" นั้นสำเร็จหรือไม่ แล้วอะไรคือจุดตั้งต้นใหม่ที่ยังไม่สายเกินแก้ จากการเสนอแนะเชิงนโยบายจากภาควิชาการ

17 ปี เด็กและผู้หญิง แบกบาดแผลความรุนแรงชายแดนใต้

17 ปี เด็กและผู้หญิง แบกบาดแผลความรุนแรงชายแดนใต้

23 พฤศจิกายน 2021

เปิดรายงาน “สถานการณ์เด็กเยาวชนและผู้หญิงชายแดนใต้” ซึ่งเป็นฉบับแรกของประเทศไทย ที่ไม่ได้เปิดเผยวงกว้างนัก เพราะเป็นรายงานสำรวจประเด็นปัญหาที่มีต่อเด็ก เยาวชน และผู้หญิงในพื้นที่ความมั่นคง “เป็นการเจาะจง” เพื่อสะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งและรุนแรงที่ยืดเยื้อเรื้อรังกว่า 17 ปี

ทำไมข้าวไทยไร้ราคา ชาวนาไม่ได้กำไร?

ทำไมข้าวไทยไร้ราคา ชาวนาไม่ได้กำไร?

15 พฤศจิกายน 2021

The Active พยายามอธิบายความซับซ้อนของปัญหาข้าวและชาวนาไทย และรวบรวมข้อเสนอจากหลายแหล่ง เพื่อประมวลให้ประชาชนร่วมทำความเข้าใจว่าหากภาคการเกษตรของไทยจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั้น มีทางเลือกแบบไหนบ้าง

เงียบเหงาทัวร์: เริ่มต้นใหม่ สร้างการท่องเที่ยวยั่งยืน

เงียบเหงาทัวร์: เริ่มต้นใหม่ สร้างการท่องเที่ยวยั่งยืน

8 พฤศจิกายน 2021

The Active ชวนดูโมเดลการท่องเที่ยวทางเลือก ในวันที่ประเทศไทยต้องนับหนึ่งอีกครั้งหลังเปิดประเทศ และยังตั้งเป้าว่า ภาคการท่องเที่ยว จะยังเป็นความหวังและเครื่องมือสำคัญในการฟื้นคืนเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นอีกครั้ง

’54 ถึง ‘64 ประเทศไทยกับภัยพิบัติ “น้ำท่วม”

’54 ถึง ‘64 ประเทศไทยกับภัยพิบัติ “น้ำท่วม”

1 พฤศจิกายน 2021

ชวนทำความเข้าใจสถานการณ์ "อากาศและภัยพิบัติ" ที่ซับซ้อนและยากต่อการรับมือย่ิงขึ้นในมุมของประชาชน แต่ยากเกินกว่าที่ "ภาครัฐ" หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับมือได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นคำถาม ดังนั้น อะไรจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เราอยู่และรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต?

โจทย์ท้าทาย เปิดเทอม(ระลอก)ใหม่

โจทย์ท้าทาย เปิดเทอม(ระลอก)ใหม่

21 ตุลาคม 2021

The Active รวบรวมข้อมูล ที่เป็นผลจาก "การศึกษา" ที่ชะงักงันมาเป็นเวลานาน นำมาสู่ความพยายามของหลายหน่วยงาน เพื่อจะทำให้ "เด็ก ๆ" ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่ขณะเดียวกัน การที่พวกเขาจะกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนอย่างปลอดภัย อาจต้องเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการมีแผนรับมือที่ดี ดังนั้น มีข้อเสนอหรือทางเลือกอย่างไรบ้าง ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้

วิกฤตโควิด-19 : จังหวัดชายแดนใต้

วิกฤตโควิด-19 : จังหวัดชายแดนใต้

17 ตุลาคม 2021

The Active พยายามคลี่ข้อมูล “วิกฤตโควิด-19 จังหวัดชายแดนใต้” เพื่อชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มวิกฤตดังกล่าว จะอยู่กับประเทศไทยไปอีกนาน โดยที่ความสนใจของคนทั้งประเทศคือเรื่องปากท้อง จนกว่าวิกฤตดังกล่าวฉุด “ภาพรวมของประเทศ” ให้ตกลงมาอยู่ด้วยกันใหม่อีกครั้ง

ถ้าการเมือง(ท้องถิ่น) ดี…?

ถ้าการเมือง(ท้องถิ่น) ดี…?

8 ตุลาคม 2021

The Active รวบรวมข้อมูลสำคัญ เพื่อชวนกันร่วมคิด ร่วมสร้างจินตนาการใหม่ของการเมืองท้องถิ่นระดับเล็ก แต่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดอย่าง "อบต." ในโอกาสที่คนรุ่นใหม่กว่า 4 ล้านคน จะมีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ครั้งแรก หลังทิ้งห่างมานานกว่า 7 ปี

การศึกษาราคาไม่ถูก: เมื่อต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากัน

การศึกษาราคาไม่ถูก: เมื่อต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากัน

31 สิงหาคม 2021

The Active พบว่า โอกาสทางการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ ส่งผลให้คนเริ่มต้นชีวิตไม่เท่ากัน เมื่อระบบไม่ได้บังคับให้เข้าเรียนอุดมศึกษา คนมีศักยภาพ แต่ขาดทุนทรัพย์ในกระเป๋า ก็อาจไม่ได้เข้าไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย