THE ENDAY โรคไปใครเจ็บ ?

ชวนทุกคนมาร่วมงาน

ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคมนี้ มาร่วมเป็นส่วนหน่งของการแก้ไขปัญหา มุ่งสู่การฟื้นฟูหลังโควิดแบบสีเขียว ในงาน The EnDay วันรวมพลคนรักษ์โลก ตอนโรคไปใครเจ็บ? (กดเข้าร่วมที่ https://www.facebook.com/events/688603932010819)

ภายในงานเชิญพบกับ

เสวนาสิ่งแวดล้อม

เสวนาระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อการสู่โรค และแก้ปัญหาโลกอย่างยั่งยืนร่วมกัน 10 ตุลา เวลา 12:30-18:30 น. ในหัวข้อ “อยู่กับโรคอย่างไรให้ยั่งยืน” และ “อยู่บนโรคอย่างไรให้ยั่งยืน”

จุดรับบริจาคขยะ

กิจกรรมบริจาคขยะพลาสติก เพื่อไปใช้ประโยชน์ (10 ตุลา เวลา 11:00-21:00) ทั้งพลาสติกชนิดต่างๆ กระป๋องอะลูมิเนียม เสื้อผ้า กระดาษ และ E-Waste

บอร์ดนิทรรศการ

ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมและโรคระบาดที่จะชวนให้ทุกคนได้เห็นถึงความเชื่อมโยงของสิ่งแวดลอมกับโรค ผลกระทบที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ 10-17 ตุลาคม

กิจกรรมเวิร์คช็อป

ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโลก

พื้นที่นำเสนอข้อมูลและแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โซนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีพันธกิจและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มาร่วมให้ความรู้และข้อมูล รวมถึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active