‘สวนสานธารณะ : KLONGSAN POP-UP PARK 2020’

สานฝัน สานอดีต สู่อนาคต


พร้อมแล้วหรือยัง?
สำหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทิ้งร้างในย่านคลองสานให้กลายเป็นสวนสาธารณะสำหรับชุมชนที่สร้างประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม รวมถึงกิจกรรมน่าตื่นตาต่างๆ มากมาย ที่จะทำให้คุณค้นพบความเป็นคลองสานที่คุณอาจไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อน กับงาน ‘สวนสานธารณะ : KLONGSAN POP-UP PARK 2020 สานฝัน สานอดีต สู่อนาคต’

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้งานสัปดาห์สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นโดยสมัชชาสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และความตั้งใจของโครงการ Green Bangkok 2030 ที่อยากจะพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กอย่าง Pocket Park ที่มีการส่งเสริมการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวให้ได้ในระยะ 400 เมตร หรือภายในระยะเวลา 5 นาที ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่าง we!park และ ยังธน ที่เล็งเห็นว่าในปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรค NCD หรือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้นในสังคมไทย ซึ่งการเปลี่ยนพื้นที่ทิ้งร้างนี้จะนำไปสู่การเป็นพื้นที่กิจกรรมออกกำลังกายและกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้สุขภาวะของคนในชุมชนดียิ่งขึ้น

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมเพื่อสานย่าน สานสัมพันธ์ และสืบสานวัฒนธรรมของคนฝั่งธนต่างๆ มากมาย อาทิ เดินเมืองเชื่อมย่าน (city walk) กิจกรรม Green finder ตามหาพื้นที่สีเขียวในย่านคลองสาน เดินชมภาพเก่าเล่าย่านจากผู้คนในชุมชน ชมภาพยนต์ในสวน กิจกรรมดนตรีจากศิลปินท้องถิ่น กิจกรรมเตะฟุตบอลยังธนคัพ และเวทีเสวนาการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสู่อนาคต

12-13 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น.
ณ บริเวณพื้นที่ว่างข้างโรงเกลือแหลมทอง https://goo.gl/maps/dNoUXouifPEPSWen6

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active