“เปลี่ยนทัศนคติ ไม่ตรวจ HIV ก่อนเข้าทำงาน” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563


ปัญหาการเลือกปฏิบัติในการตรวจเอชไอวีก่อนหรือหลังรับเข้าทำงาน คือข้อจำกัดหนึ่งที่ปิดกั้นความฝันในการประกอบอาชีพ และเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมยังขาดความเข้าใจThe Active ไทยพีบีเอส และเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทย (TNY+) ชวนติดตามการถ่ายทอดสดเวทีเสวนา “เปลี่ยนทัศนคติ ไม่ตรวจ HIV ก่อนเข้าทำงาน” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563
ร่วมเสวนาโดย…

Richard Jones
รองประธานอาวุโส บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

สมพงษ์ คล้อยแคล้ว
ผู้ตรวจการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นพ.ธนัตถ์ ชินบัญชร
สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

สุภัทรา นาคะผิว
ผอ.มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และประธานอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

พิมพ์พิศา จินดาอินทร์
ผู้แทนจากเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (TNY+)

ผู้แทนกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข*
(อยู่ระหว่างประสานงาน)

ดำเนินรายการโดย…
• นิวัตร สุวรรณพัฒนา | คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
• พิชญาพร โพธิ์สง่า | The Active / Thai PBS


📌 ชมและแชร์ความเห็นพร้อมกัน
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30-16.00 น.
ที่เพจ #TheActive ถ่ายทอดสดจากห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


📌 องค์กรร่วมจัด
• เครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (TNY+)
• ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ
• Thai PBS

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active