FROM 2.5 TO ZERO

สาเหตุและวิทยาศาสตร์

ภาพรวมปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสารพิษที่อาศัยอยู่กับ PM 2.5 มันคืออะไรและอันตรายอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

19 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.

Author