EIA อมก๋อย ความไม่ชอบธรรมที่ชอบทำ

กรีนพีซ X มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม – EnLAW ชวนร่วมเสวนา ‘พลังงานถ่านหินกับอุตสาหกรรมไทย’ ตอน “ความไม่ชอบธรรมที่ชอบทำ” เปิดจุดอ่อนกระบวนการ EIA แอบดูผลกระทบที่เกิดต่อชุมชนเมื่อ EIA กลายเป็นกระบวนการที่ผลักชุมชนออกจากการมีส่วนร่วมแสดงความเห็น เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร?🌱

ชวนพูดคุยกับ

• สุภาภรณ์ มาลัยลอย | ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)
• รศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ | อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล | นิตยสารสารคดี

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคมเวลา 19.00 – 20.00 น. ทางเพจ Greenpeace Thailand

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active