กฎหมายอากาศสะอาด​และการเชื่อมโยงกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

กำหนดการเสวนา
10.00-11.00 น. ทีมผู้ยกร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด​เพื่อสุขภาพแบบ​บูรณาการ​ พ.​ศ… จะอธิบายที่มาและปูพื้นฐานภาพกว้าง​ของร่างก.ม.ฉบับนี้​ อย่างกระชับ​
และเข้าใจได้ง่าย
11.00-12.00​ น. ร่วมแลกเปลี่ยนกับทีมยกร่าง ก.ม. เพื่อตอบข้อสงสัย​ทุกประการ

ผู้บรรยาย
• รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม | อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​
• ผศ. ธนาชัย สุนทรอนันตชัย | รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• นาย​ดนัยภัทร โภควณิช​ | นักกฎหมายมหาชนด้านสิทธิเสรีภาพ และผู้ประสานงานคณะทำงานด้านกฎหมาย เครือข่ายอากาศสะอาด
• ดร. ธีระวุฒิ​ เต็มสิริวัฒนกุล | นักกฎหมายภาษีอากร​ และ​ กฎหมายระหว่างประเทศ (ผ่านการบันทึกเสียง)
​ดำเนินรายการโดย
ดร.กฤษฎา บุญชัย | Thai Climate Justice for All

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ทางเพจ Thai Climate Justice for All และ Thailand Can เครือข่ายอากาศสะอาด

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active