8 ภาพ ที่(จะ)เปลี่ยนโฉมภาคใต้

เมื่อความปั่นป่วนของโควิดและพลังของดิจิตอล ปะทะโครงสร้างของอำนาจรัฐเดิม จะเกิดอะไรขึ้น ณ ดินแดนด้ามขวาน

ชวนพบกับวงคุยสะท้อนโฉมหน้าใหม่ของภาคใต้ ภายใต้ความเคลื่อนไหวของกระแสโลก และพลวัตภายใน โอกาสหรือความเสี่ยงต่ออนาคตคนใต้ ?
.
ชวนฟังการวิเคราะห์จาก 9 มุมมอง
• ภูมิรัฐศาสตร์ศูนย์กลางอำนาจภาคใต้อยู่ตรงไหน โดย บัณรส บัวคลี่ สื่อมวลชนอิสระ

• โฉมหน้ากลุ่มทุนภาคใต้ที่เปลี่ยนไป โดย ผศ.วิทยา อาภรณ์ ม.วลัยลักษณ์

• การเมืองและท้องถิ่นใต้ โดย รศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ ม.ราชภัฏสงขลา

• อ่าวไทยอันดามันในเงื้อมมือทุน โดย ประสิทธิชัย หนูนวล เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน

• พลวัตนโยบายและองค์กรใหม่ในชายแดนใต้ โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา และรอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep south watch

• เมืองและคนจนเมือง โดย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ม. ทักษิณ

• โควิดและสังคมใต้ โดย นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ จ. สงขลา

• ความท้าทายของขบวนการประชาชนและประชาสังคมภาคใต้ โดย สมบูรณ์ คำแหง กป.อพช.ใต้

ดำเนินรายการโดย ดร.สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

ติดตามทาง FBLIVE : CSCD – PSU Pattani Deep South Watch We TSU มหาวิทยาลัยทักษิณ, แลต๊ะแลใต้, นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active