เสวนา “ข้างในคนนอก”

ยุติพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ และปรับเปลี่ยนทัศนคติแง่ลบต่อแรงงานข้ามชาติในไทย “เพราะไม่ว่าจะเชื้อชาติหรืออาชีพใด ทุกคนล้วนมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน”

แคมเปญ “ข้างในคนนอก” เป็นแคมเปญที่ทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ และแก้ไขความเข้าใจผิด ที่ปิดกั้นสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย อีกทั้งยังทำหน้าที่เชื่อมช่องว่างระหว่างคนไทย และ “คนนอก” ในประเทศ เพื่อให้คนไทยได้มองแรงงานข้ามชาติจากข้างใน และปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมพรมแดนเดียวกันด้วยน้ำใจ สนับสนุนสิทธิที่เท่าเทียมกัน คุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ เลิกใช้ถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชัง ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสามารถดำรงสถานภาพของมิตรภาพ ความไว้วางใจ และสันติสุขต่อกันได้ โดยปราศจากความหวาดระแวง จัดเสวนาในวันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา

หัวข้อ “สำรวจสิทธิและการถูกเลือกปฏิบัติของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย”

เวลา 15:30 – 17:00 น. เผยอุปสรรคและความท้าทายของแรงงานข้ามชาติต่อการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับในประเทศไทย ให้ข้อมูลโดย
– ดร.รัชดา ไชยคุปต์ อาจารย์และนักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ภัคชนก พัฒนถาบุตร เจ้าหน้าประจำแผนกการเคลื่อนย้ายแรงงานและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) สำนักประเทศไทย
– คอรีเยาะ มานุแช นักกฎหมาย และ ผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
– กรวิไล เทพพันธ์กุลงาม นักวิเคราะห์โครงการ โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม: สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติสตรีในภูมิภาคอาเซียน – องค์การสหประชาชาติ UN Women
ดำเนินรายการโดย นันท์ชนก วงษ์สมุทร์ ผู้สื่อข่าว Thomson Reuters Foundation (มูลนิธิทอมสันรอยเตอร์)

หัวข้อ “มองคนนอกจากข้างใน”

เวลา 19:30 – 20:30 น. เล่าประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติของ “คนนอก” ในประเทศไทยเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ และทัศนคติที่เป็นบวกต่อแรงงานข้ามชาติ ผลักดันให้สังคมไทยยุติการใช้ภาษาที่แสดงถึงความเป็นอื่นต่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติ อาทิ คำว่า “คนต่างด้าว” ร่วมเล่าประสบการณ์ และให้ข้อมูลโดย แรงงานข้ามชาติ ซานวินอู โกอู เดฟ น้ำผึ้ง และ สมศรี
ดำเนินรายการโดย เอมมี่ วรรณภาลักษณ์ บุญสกุลเจริญ ครีเอทีฟ จากเลิฟ แฟรงค์กี

รับชมการเสวนาผ่านการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กหลักของโครงการ (Facebook Live) ทางเพจ USAID Thailand Counter Trafficking in Person

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active