2 ทศวรรษปัญหากะเหรี่ยงบางกลอย ถึงแนวทางแก้ปัญหาชาติพันธุ์

“คนอยู่กับป่า” อีกกรณีซึ่งเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง คือ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐและชาวบ้าน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

แต่กว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ไม่เพียงปัญหาการใช้ชีวิตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เท่านั้น แต่เรื่องราวของ “กะเหรี่ยงบางกลอย” ยังเป็นภาพสะท้อนอีกหลายมิติปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศ

The Active ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และองค์กรภาคี เปิดเวทีสาธารณะออนไลน์ “2 ทศวรรษปัญหากะเหรี่ยงบางกลอย ถึงแนวทางแก้ปัญหาชาติพันธุ์”

ผู้ร่วมเสวนา

  • วุฒิ บุญเลิศ – เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี
  • สมชาย หอมลออ – อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  • สุรพงษ์ กองจันทึก – ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
  • ภัทรมน สุวพันธุ์ – รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • สุมิตรชัย หัตถสาร – ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น
  • ประยงค์ ดอกลำใย – ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
  • สมัคร ดอนนาปี – อดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ
  • ณาตยา แวววีรคุปต์ – ดำเนินรายการ

ชมและแชร์ความเห็นพร้อมกัน วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ที่เพจ #TheActive

องค์กรร่วมจัด

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active