เสวนา TSS Talk Online “เรียนรู้ อยู่บ้าน”

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าเราจะปรับตัวอย่างไร เมื่อครู ต้องอยู่ไกลจากนักเรียน?

บทบาทของผู้ปกครอง เมื่อลูกต้องเรียนที่บ้าน?

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ต้องเริ่มจากอะไรภายใต้การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว?

การสอนออนไลน์จะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?

บทบาทของโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง ควรมีการทำงานร่วมกันเช่นไร?

ครูจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการเรียนรู้อย่างไรได้บ้าง?

ร่วมเสวนาและตอบคำถาม กับทีมคุณครูสาธิตฯ

อ.เมธี ประทุมทา (ครูเบส)
ในประเด็น “การบริหารและการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เมื่อครู ต้องอยู่ไกลเด็ก”

อ.สุวรัตน์ บุญยะรัตพันธ์ (ครูเมย์)
ในประเด็น “โฮมรูม เครื่องมือการสร้างความใกล้ชิดแบบDistancing”

อ.พลรัฐ ตะโนดแก้ว (ครูไม้เอก)
ในประเด็น “สร้างเทคนิคการสอนด้วยแพลตฟอร์มที่หลากหลาย”

อ.นิธิ จันทรธนู (ครูแอม)
ผู้นำการสนทนา

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 15.00 – 16.30 ร่วมพูดคุยผ่านทาง Zoom Application (จะโพสต์ลิ้งก์ในการเข้าร่วมในวันกิจกรรม เวลา 14.30 เป็นต้นไป)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active