เวทีเสวนา “ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การชุมนุมทางการเมืองและข้อเสนอต่อสังคม”

เวทีเสวนา “ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การชุมนุมทางการเมืองและข้อเสนอต่อสังคม”
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 16.00-18.30 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน (ห้องสตูดิโอ ชั้น 4)

15:30 น. ลงทะเบียน

16:00 น. กล่าวเปิดงาน โดยคุณอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ‘35
คุณเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)

16:20-17.30 น. การเสวนา “ถอดบทเรียนประสบการณ์การชุมนุมทางการเมืองและข้อเสนอต่อสังคม”
ดำเนินรายการโดย คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

ถอดบทเรียนจากมุมมองของแกนนำการชุมนุม ร่วมเสวนา โดย

  1. คุณพิภพ ธงไชย อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
  2. คุณสมชาย หอมละออ คนเดือนตุลาและอดีตผู้ต้องหาคดี 6 ตุลาคม 2519
  3. คุณชูวัส ฤกษ์ศิริสุข อดีตกรรมการ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) พ.ศ. 2534
    และอดีตแกนนำนักศึกษาในเหตุการณ์พฤษภา‘35
  4. คุณจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
  5. คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น
    ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)
  6. คุณณัฏฐา มหัทธนา อดีตแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง

17:30 – 18:00 น. แลกเปลี่ยน ซักถาม สะท้อนมุมมองจากมุมวิชาการและผู้สังเกตการณ์
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิชาการด้านสันติวิธี
คุณฐาปนีย์ เอียดศรีไชย สื่อมวลชนที่ติดตามสถานการณ์ชุมนุมการเมืองอย่างต่อเนื่อง

18:00 – 18:30 น. ถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็น

จัดโดย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35, คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.), มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active