เพื่อนรักต่างศาสนา (Live Series): “ทีมงานเพื่อนรักฯ สามศาสนา กับงานปรองดองข้ามศาสนาชายแดนใต้”

คนพุทธและมุสลิมจะร่วมกันทำงานสร้างสันติภาพและการปรองดองข้ามศาสนา ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง ความไม่ไว้วางใจ ในจังหวัดชายแดนใต้ (อันงดงามทั้งทางธรรมชาติและจิตใจของผู้คน) ได้อย่างไรบ้าง?

เชิญพบกับ Live Series “เพื่อนรักต่างศาสนา” ที่จะหมุนเวียนเชิญชวนและนิมนต์ พระ ภิกษุณี อิหม่าม อสม.พุทธ/มุสลิม ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนคนอื่น ๆ อีกหลากหลาย ที่ทำงานเพื่อสันติภาพข้ามศาสนาในจังหวัดชายแดนใต้ มาบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ อันหาญกล้าและไม่ย่อท้อของพวกเขาให้รับฟัง/ชมกัน ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00-10.30 น.

ร่วมพูดคุยโดย
– ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ | อาจารย์ประจำ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
– ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล | ผู้ร่วมก่อตั้ง CoJOY Consulting
– ชาริต้า ประสิทธิหิมะ | เจ้าหน้าที่สนาม สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
– กูมูฮำหมัดนูร กูโนะ | นักวิจัยอิสระ

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับ zoom link เข้าร่วมสนทนาที่ https://forms.gle/ct9AfHWkRv4XhUfG6 หรือติดตามรับชมผ่าน Facebok live ได้ที่เพจ Interfaith Buddy For Peace

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active