กิจกรรมแป๋งไผ่ให้น้องเล่น

📣#เปิดรับสมัครจิตอาสา🙋‍♂
เข้าร่วม #กิจกรรมแป๋งไผ่ให้น้องเล่น
ร่วมสร้างสรรค์เครื่องเล่นไม้ไผ่ 5 ชนิด ที่พัฒนาทักษะในแต่ละด้านของเด็ก ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเล่นกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ ได้แก่ รั้วไม้ไผ่หมุนหมุน รถล้อเดียว ม้ากระดก ฮ้านไม้ไผ่ และอุโมงค์ไม้ไผ่

🔰 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการสร้างเครื่องเล่นวัสดุธรรมชาติจากไม้ไผ่ วิทยากรโดย อ.จุลพร นันทพานิช ทีมป่าเหนือสตูดิโอ ทีมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🔰 เข้าร่วมกิจกรรมฟรี! อาหารและเครื่องดื่มฟรี!
ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง https://docs.google.com/forms/d/1gSGDjl0jjg9uN-eM5DelHKhM2Gn7pkWbPwg0y1B8xq8/viewform?edit_requested=true

📌 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ (ข้างสวนสัตว์เชียงใหม่)
ติดต่อโทร. 085-7225207

🔰#กำหนดการ
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น. บรรยายการใช้อุปกรณ์ อธิบายโครงสร้างไม้ไผ่ การเข้าไม้ การต่อไม้ อธิบายของเล่นต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มการทาของเล่นเป็น 4 กลุ่ม ตามความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน คือ
กลุ่ม 1 รถล้อเดียว+ม้ากระดก / กลุ่ม 2 รั้วไม้ไผ่หมุนหมุน / กลุ่ม 3 อุโมงค์ไม้ไผ่ /
กลุ่ม 4 ฮ้านไม้ไผ่
09.30 – 12.00 น. ปฏิบัติการในช่วงเช้า
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการในช่วงบ่าย
16.00 น. สรุปงานทั้งหมด 

Author

Alternative Text
นักเขียน

The Active

กองบรรณาธิการ The Active