Social Vaccine วิถีปกติใหม่…ตลอดไป | นับถอยหลังวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก EP.4

วัคซีนทางสังคม คือ คำตอบสุดท้ายของโควิด-19 เหรียญอีกด้านของความหวัง “การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน มีหลักฐานอย่างชัดเจนว่า สามารถลดความรุนแรงของโรค และลดการตายจากโรค แต่ยัง ไม่มีข้อมูล เพียงพอที่จะบอกว่า วัคซีนสามารถป้องกันการติดโรค โดยเฉพาะการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ”