The Active Podcast EP.32 | โควิด-19 รุกคลองเตย ช่วยชีวิต ปิดจุดเสี่ยง

“อาหาร การแพทย์ รายได้” คือ 3 สิ่งจำเป็นในเวลานี้ของทุกชีวิตที่ชุมชนคลองเตย…

คุยกับ “ท็อป-นภนาท อนุพงศ์พัฒน์” ที่ปรึกษาประธานกลุ่มคลองเตยดีจัง ที่มองว่า “ชุมชนคลองเตย คือ แหล่งคนจนเมืองรวมผู้ให้บริการเมือง” หากช่วยเหลือไม่ทัน อาจซ้ำเติมวิกฤตสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบต่อธุรกิจบริการจากการขาดแรงงาน

ทำความรู้จัก “ชุมชนคลองเตย” ในทุกมิติที่เชื่อมโยงกับความเป็นเมืองใน The Active Podcast EP.32 ตอน “โควิด-19 รุกคลองเตย ช่วยชีวิตปิดจุดเสี่ยง” ชวนคุยโดย “พรีน-พิชญาพร โพธิ์สง่า”


.
https://theactive.net/podcast/
เว็บไซต์: www.thaipbspodcast.com
Application: Thai PBS Podcast
Podcast: Spotify, SoundCloud, Apple และ Google
Youtube: ThaiPBS Podcast
.
.

TheActivexThaiPBSPodcast

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้