EP.107 18 ปี ไฟใต้ นักการเมืองกับการสร้างสันติภาพ

18 ปีไฟใต้ 18 ปีความขัดแย้งและความรุนแรง ยังมีตัวละครสำคัญที่ถูกคาดหวังให้เป็นกลไกเชื่อมระหว่างภาคประชาสังคม คนในพื้นที่ กับฝ่ายนโยบายผู้ถืออำนาจรัฐ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

“บทบาทนักการเมืองกับสันติภาพชายแดนใต้” ที่มีพัฒนาการตลอด 18 ปี อาจยิ่งตอกย้ำ “ปัญหาชายแดนใต้ต้องแก้ด้วยการเมือง” แม้การหยุดความรุนแรง เป็นหนึ่งในหนทางสู่สันติภาพชายแดนใต้ แต่ความขัดแย้งที่ยังดำรงอยู่ จะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้นำไปสู่ความรุนแรงรอบใหม่

คุยกับ ‘พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา’ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และ ‘ฆอซาลี อาแว’ เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ชวนคุยโดย ‘อรุชิตา อุตมะโภคิน’ และ ‘รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์’ ใน The Active Podcast EP.107 | 18 ปี ไฟใต้ : นักการเมืองกับการสร้างสันติภาพ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม