The Active Podcast (example) | นิทานความรู้ “ไวรัสป่วนโลก”

นิทานความรู้ “ไวรัสป่วนโลก” ร่วมผจญภัยและหาคำตอบว่าเด็ก ๆ จะทำอย่างไร เมื่อโลกกำลังเผชิญกับไวรัสตัวร้าย

Author

Alternative Text
พิธีกร

พรีน | พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้