Highlight Podcast

Latest Podcast

The Active Podcast EP.21 | คู่มือปฏิบัติการ…ปิดประตูความรุนแรง

21 กุมภาพันธ์ 2021

ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่ยังคงยืดเยื้อในไทย รวมถึงก …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.20 | ทำไมผิดต้องเป็นครู

  14 กุมภาพันธ์ 2021

  ถ้าการศึกษาเกี่ยวข้องกับทุกคน ทำไม.. ผิดต้องเป็น “ …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.19 | ก่อการครู ผู้เปลี่ยนแปลงการศึกษา

  7 กุมภาพันธ์ 2021

  การได้พบครูที่ดีสำคัญกับชีวิตขนาดไหน ? บ่อยครั้งที่เราต …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.18 | วัดมาตรฐาน วัคซีนโควิด-19

  31 มกราคม 2021

  เปิดข้อมูลการจัดซื้อ-จัดหาวัคซีน และไขข้อสงสัยของระบบสาธารณสุข กับ “ทัศน์” - วชิรวิทย์ เลิศบำรุงชัย และ “พรีน” – พิชญาพร

  The Active Podcast EP.17 | รวมพลังล็อกดาวน์ฝุ่น

  24 มกราคม 2021

  รู้หรือยัง? มาตรฐานคุณภาพอากาศไทย กำลังจะได้มาตรฐานของอ …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.16 | เปิดร่างกฎหมาย เปิดโอกาสชาติพันธุ์

  17 มกราคม 2021

  “ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์หรือชนเผ่าไหน ก็เป็นคนไทยด้วยกัน …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.14 | #สิทธิที่รุ่นเรา : วิชา สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง

  3 มกราคม 2021

  88 ปี กับ “สิทธิพลเมือง” ในประเทศไทย รัฐไทยสมัยใหม่ที่เ …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.13 | อยู่กับ Hate Speech รู้เส้นแบ่ง เพื่อรับมือ

  27 ธันวาคม 2020

  ถ้อยคำแบบไหน ถึงเรียกว่า Hate Speech? เม …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.12 | เจรจาข้ามก๊ก ขัดแย้งอย่างสันติ

  20 ธันวาคม 2020

  คุยกับ “รศ.โคทม อารียา” ว่าด้วยประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยที่ยังเคลื่อนไหว และเส้นทางเผชิญหน้ากับความขัดแย้งอย่างสันติ

  The Active Podcast EP.11 | ปล่อยพลังไฟฟ้า จาก Solar Cell

  13 ธันวาคม 2020

  เมื่อการพึ่งพาพลังงานสะอาดกำลังเป็นเทรนด์ของคนรักษ์โลก …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.10 | ครูปฐมวัย ไม้ผลัดสองของการศึกษา

  6 ธันวาคม 2020

  เมื่อ “ครูอนุบาล” ที่เปรียบกับไม้ผลัดสองของการสร้างคน ต …

 • Listen on Thai PBS Podcast
 • Listen on YouTube
 • The Active Podcast EP.9 | เราทุกคนล้วนอยู่ร่วมกับ HIV

  29 พฤศจิกายน 2020

  The Active Podcast ชวนคุยกับเยาวชนผู้อยู่ร่วมกับ HIV ล้วงลึกเรื่องชีวิต ความรัก การถูกกีดกันทางอาชีพ รับวันเอดส์โลก 1 ธ.