Public Forum

Public Forum: จับคู่กู้วิกฤตเตียงเต็ม

5 กรกฎาคม 2021

(5 ก.ค. 64) เมื่อชุมชนต้องกลายเป็นที่ดูแลผู้ป่วย!! พร้อมแผนนำร่อง Community Isolation จับคู่ชุมชนกับโรงพยาบาลวางระบบดูแลผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ให้รักษา…

Public Forum: มหานครโควิด-19 ชะตากรรมคนจนเมือง

25 มิถุนายน 2021

(22 มิ.ย. 64) 3 เดือนผ่านไปแล้ว หากการระบาดระลอกใหม่ยังลากยาว ชะตากรรมคนจนเมืองจะเป็นอย่างไร.ร่วมแลกเปลี่ยนถึงบทบาทหน้าที่การควบคุมการระบาดระลอกใหม่ใน…

Public Forum: รู้จัก-เข้าใจ-แก้ปัญหา คลัสเตอร์แคมป์คนงาน

25 มิถุนายน 2021

(20 พ.ค. 64) โควิด-19 การระบาดที่พบมากขึ้นในคลัสเตอร์คนงานก่อสร้างจะมีระบบการแก้ปัญหาอย่างไรด้วยความเข้าใจ ร่วมพูดคุยโดย- ชูวงศ์ แสงคง | มูลนิธิรักษ์ไ…

Public Forum: รู้ชัดก่อนฉีด เคลียร์ปมคาใจ วัคซีนโควิด-19 กับคำถามยอดฮิต “มีโรคประจำตัว ควรฉีดหรือไม่?”

25 มิถุนายน 2021

(15 พ.ค. 64) ตัวเลขผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ใกล้แตะ 5 ล้านคน จากเป้าหมาย 16 ล้านคน 16 ล้านโดส เริ่มฉีดเดือนมิถุนายน นี้!.พบกับ...• พล.อ.ท. นพ.อนุ…

Public Forum: นับถอยหลัง 16 ล้านคน ฉีดวัคซีนโควิด-19: ผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง

25 มิถุนายน 2021

(7 พ.ค. 64) Virtual Policy Forum ร่วมคลายทุกข้อสงสัย “ทำไมคนไทยไม่ฉีดวัคซีน?” พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "วัคซีน" ทุกแง่มุม.พบกับ...• สาธิต ปิตุเตชะ |…

Public Forum: โควิด-19 รุกคลองเตย: ช่วยชีวิต ปิดจุดเสี่ยง ครั้งที่ 2

25 มิถุนายน 2021

(4 พ.ค. 64) “ชุมชนคลองเตย” 14 วัน ผู้ติดเชื้อเพิ่มเกือบ 300 คน ต้องเร่งตรวจเชิงรุก เตรียมหาสถานที่เปิดโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ จะมีมาตรการจัดการรองรับอย…

Public Forum: โควิด-19 รุกคลองเตย: ช่วยชีวิต ปิดจุดเสี่ยง

25 มิถุนายน 2021

(24 เม.ย. 64) เมื่อโควิด-19 รุกคลองเตย..."ชุมชนแออัด" พื้นที่เสี่ยงขนาดใหญ่ การพบผู้ติดเชื้อที่ยังรอเตียงอยู่ในบ้านที่แออัด แต่ละหลังมีคนอยู่รวมกัน 5-…

Public Forum: คนจนใหม่: จากสถานการณ์การระบาด COVID-19

25 มิถุนายน 2021

(30 มี.ค. 64) การคาดการณ์ตัวเลขผู้ว่างงานของ TDRI ระบุว่า ปี 2565 จะมีผู้ว่างงานสูงถึง 2.5 ล้านคน หลายชีวิตอาจต้องตกงานฉับพลัน เป็นผลกระทบต่อเนื่องจาก…

Public Forum: เสียงรถด่วนขบวนสุดท้าย: ปลายทางหัวลำโพง ?

25 มิถุนายน 2021

(5 มี.ค. 64) The Active ร่วมกับนักวิจัยโครงการ การศึกษาเพื่อวางกรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และองค์กรภาคี เปิดเวทีสาธาร…

Public Forum: 2 ทศวรรษปัญหากะเหรี่ยงบางกลอย ถึงแนวทางแก้ปัญหาชาติพันธุ์

25 มิถุนายน 2021

(9 ก.พ. 64) "คนอยู่กับป่า" อีกกรณีซึ่งเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง คือ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐและชาวบ้าน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน.แต่กว่า 2 ทศวร…

Public Forum: ปิดความเสี่ยง ตัดวงจรระบาด ฟื้นสมุทรสาคร

25 มิถุนายน 2021

(29 ม.ค. 64) The Active ร่วมกับองค์กรเครือข่าย เปิด เวทีสาธารณะ "ปิดความเสี่ยง ตัดวงจรระบาด ฟื้นสมุทรสาคร" #saveสมุทรสาคร#saveประเทศไทย .ร่วมพูดคุยโดย…

Public Forum: จากกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ถึงอนาคตกฎหมายคุ้มครองวิถีชาติพันธุ์

25 มิถุนายน 2021

(21 ม.ค. 64) ปรากฏการณ์ "กะเหรี่ยงบางกลอย" ตัดสินใจเดินเท้ากลับเข้าป่าใหญ่ "ใจแผ่นดิน" หลังถูกอพยพจากถิ่นฐานดั้งเดิม ลงมายังบ้านบางกลอยล่าง ใน อ.แก่งก…