นพ.ชลน่าน เผยเล็งตั้ง “Health board” ลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุน​

เข้ากระทรวง สธ. วันแรก​เปิดใจมให้ความสำคัญกับการสร้างสมานฉันท์ปรองดอง มุ่งสลายความขัดแย้งแพทย์ชนบทสานพลังทำงานร่วมกัน ยืนยัน กัญชาที่มีค่า THC มากกว่า 0.2% ยังเป็นยาเสพติด 

วันนี้ (11 ก.ย. 2566) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข โดยทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง 7 จุด โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. และผู้บริหารระดับสูงจำนวนมากทั้งจากกระทรวง และนอกกระทรวง รวมไปถึงกลุ่มแพทย์จากชมรมแพทย์ชนบททั้ง นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ  นอกจากนี้ ยังมี พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ ภรรยา นพ.ชลน่าน ได้เดินทางมาด้วยเช่นกัน

นพ.ชลน่าน ให้สัมภาษณ์ว่า การดำเนินงานจะนำนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภามาแปลงเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนำไปสู่แผนการปฏิบัติ โดยจะแถลงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 22 กันยายนนี้ เช่น เรื่องการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรคก็จะมีความชัดเจนมากขึ้น โดยเป็นการเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู และเรื่องสุขภาวะ และจะต้องตอบโจทย์เรื่องสุขภาพเชิงสังคมที่ยังมีปัญหาอยู่มาก 

ลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุน 

The Active ถามว่า นอกจากประชาชนในสิทธิบัตรทอง แล้วจะทำให้ความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนสุขภาพโดยเฉพาะประชาชนในสิทธิประกันสังคมได้รับสิทธิประโยชน์ที่เท่ากันอย่างไร 

นพ.ชลน่าน ตอบว่า การบูรณาการกองทุนสุขภาพอื่น ๆ จะดูเชิงระบบทั้งหมด ซึ่งในมิติสุขภาพอยู่ในภาระงานของกระทรวงสาธารณสุข 60-70% จึงต้องเป็นแกนหลักขับเคลื่อน โดยจะตั้งเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Board) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเข้าร่วม เพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายทั้งหมด ทั้งนี้ บทบาทแต่ละหน่วยงานรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ลดลง แต่กระทรวงฯ จะมีความเข้มแข็งมากขึ้น เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อประสาน 

สำหรับ “คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ” เคยมีการขับเคลื่อนสมัย นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็นรัฐมนตรีฯ ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ และขณะนั้นมีข้อเห็นต่างว่าจะทับซ้อนกับแต่ละหน่วยงาน

แต่ นพ.ชลน่าน ไม่กังวล เพราะการบูรณการเรื่องสุขภาพทุกวันนี้เป็นการแยกส่วนดังนั้นต้องรวมกันจะทำให้เห็นภาพ และเรื่องนี้ไม่ซ้ำซ้อน เพราะกฎหมายแต่ละฉบับมีกฎหมายของตน อย่างสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ก็มีกฎหมายของตนเอง สิ่งสำคัญคณะกรรมการฯ นี้ ก็จะมีทุกกระทรวงฯที่เกี่ยวข้อง โดยบทบาทกระทรวงฯ ไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ ตัวบอร์ดฯไม่ยุ่งเกี่ยวกับกระทรวง คณะกรรมการชุดนี้จะเน้นบูรณาการสุขภาพโดยรวม

เล็กออกจาก ก.พ. – สานพลังแพทย์ชนบท

นพ.ชลน่าน เปิดเผยด้วยว่า ให้ความสำคัญเรื่องบุคลากร เพราะมิติด้านสุขภาพบุคลากรด้านสุขภาพมีส่วนสำคัญมาก ได้วางเข็มมุ่งว่า กระทรวงสาธารณสุขน่าจะมีการบริหารจัดการเอง มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเอง มีกฎหมายมารองรับเป็นการเฉพาะ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือ รวมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง โดยจะแปลงความเห็นต่างมาเป็นความเห็นร่วม เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพร่วมกัน สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้ามาหารือได้ตลอด ถือเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันดูแล

ผู้สื่อข่าวถามกรณีมีคนจับตาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มหมอชมรมแพทย์ชนบท ซึ่งที่ผ่านมามีเรื่องความขัดแย้ง ความไม่พอใจในยุคที่ผ่านมา เราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ความไม่พอใจน่าจะเป็นความรู้สึกมากกว่า โดยทิศทางการทำงานของรัฐมนตรี คณะผู้บริหารแต่ละชุดจะมีแนวทางแต่ละท่าน แต่ตนให้ความสำคัญเรื่องนี้เพราะกลไกการขับเคลื่อนเรื่องมิติสุขภาพ บุคลากรสุขภาพสำคัญยิ่ง เราจะให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคน รวมหมดทุกอย่างทั้งการจัดสรรบุคลากร ตำแหน่ง

“ความเห็นต่างมีแน่นอน แต่เราจะแปลงความเห็นต่างเป็นความเห็นร่วม ทุกคนมีความรักสามัคคี เป็นพี่เป็นน้องกัน เราเป็นหมออยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชน เรามั่นใจว่าเราจะขับเคลื่อนงานร่วมกัน”

นพ.ชลน่าน กล่าว

กัญชา THC มากกว่า 0.2 ยังเป็นยาเสพติด 

ส่วนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จะนำกลับไปเป็นยาเสพติดหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เราเขียนชัดเจนในนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ ที่เน้นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร ไม่ใช่เฉพาะการรักษาอย่างเดียว ส่วนจะกลับเป็นยาเสพติดหรือไม่ จะต้องไปดูกฎหมาย เพราะตอนนี้กัญชาที่มีค่า THC มากกว่า 0.2% โดยน้ำหนักก็ยังเป็นยาเสพติดอยู่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active