อั้นเลือกตั้ง 8 ปี แห่ใช้สิทธิคึกคัก กกต. ชี้ เพราะ อบต. ใกล้ชิดชาวบ้านมากที่สุด

รองเลขาฯ กกต. แถลงภาพรวมหลังเปิดหีบเลือกตั้ง อบต. มีความเรียบร้อย ประชาชนแห่ใช้สิทธิคึกคัก ‘อบต.คลองฉนาก’ สุราษฎร์ฯ ใช้สิทธิเกิน 50% ทุกหน่วย ตั้งแต่ครึ่งเช้า

นับเป็นการเลือกตั้ง อบต. ครั้งแรกในรอบเกือบ 8 ปี ทำให้ความต้องการใช้สิทธิเลือกผู้แทนใระดับท้องถิ่นของคนไทยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภาพการจราจรที่ติดขัดตลอดเส้นทางหลักสู่ทุกภูมิภาค สะท้อนการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อหวังเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนของตนเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้ง อบต.คลองฉนาก ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่เวลา 08.30 น. ซึ่ง อบต. แห่งนี้มีพื้นที่การดูแล 7 หมู่บ้าน คือ บ้านคลองฉนาก บ้านตากแดด บ้านบางหมก บ้านสะบ้าย้อย บ้านทองหลวง บ้านบางกลา และ บ้านศรีวัฒนาตาปี มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,401 คน

อบต.
หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านทองหลวง ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

จากการรายงานพบว่ามีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกหน่วยเลือกตั้งเกิน 50% แล้วตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีตั้งแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน้าใหม่ ไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังไม่มีการเลือกตั้งมานานหลายปีแล้ว หลายครัวเรือนมีสมาชิกในครอบครัวเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อกลับมาเลือกตั้งในภูมิลำเนาของตนเอง

ในขณะที่เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการ กกต. แถลงถึงปรากฏการณ์คนกลับภูมิลำเนาเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า อาจเป็นเพราะประชาชนตระหนักว่า การเลือกตั้ง อบต. เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับพื้นที่ ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีผลกระทบโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดินทางกลับต่างจังหวัด เพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในระดับท้องถิ่นได้

กกต.
กิตติพงษ์ บริบูรณ์

อีกทั้ง นายกิตติพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า อาจเป็นเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ห่างจากครั้งก่อนถึง 8 ปี ทำให้เป็นแรงจูงใจจนเกิดปรากฏการณ์คนแห่กลับบ้าน แห่เลือกตั้ง กระทั่งรถติด สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจากอาจจะมีภารกิจ อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง หรือเจ็บป่วยจนไปใช้สิทธิไม่ได้ สามารถรักษาสิทธิตนเองโดยการไป แจ้งเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยระยะเวลาหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน โดยวันสุดท้ายของการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ซึ่งสามารถแจ้งด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนอำเภอที่ตัวเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือแจ้งผ่านไปรษณีย์ และช่องทางการแจ้งผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้