“ล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว” ผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยกว่ารอบแรก แต่ซ้ำเติม “คนรายได้น้อย” มากกว่า

‘อนุสรณ์ ธรรมใจ’ ชี้ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก ถูกซ้ำเติมจากล็อกดาวน์ แต่ตัวเลขเศรษฐกิจโดยภาพรวมยังดีกว่ารอบแรก แนะ ส.ว. สละเงินเดือนช่วยประประชาชน 3 เดือน 89.90 ล้านบาท

12 ก.ค. 2564 – อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม. รังสิต คาดว่า การล็อกดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่เสี่ยง และ ยกระดับมาตรการควบคุมโรคตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม จะทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณอย่างต่ำวันละ 3,500 – 4,500 ล้านบาท ทำให้เกิดความเสียหายโดยรวมขั้นต่ำในระยะเวลาสองสัปดาห์ประมาณ 49,000-63,000 ล้านบาท

ผลกระทบด้านความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการล็อกดาวน์ครั้งนี้ น้อยกว่า การล็อกดาวน์ทั้งประเทศในช่วงปี 2563 อย่างไรก็ตาม การล็อกดาวน์ครั้งนี้ซ้ำเติมความยากลำบากทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนรายได้น้อย ผู้ใช้แรงงานรายวัน และธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดย่อมอย่างรุนแรง

เขาระบุอีกว่า เนื่องจากกลุ่มคนและกิจการเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอมากอยู่แล้ว ประกอบกับข้อจำกัดทางด้านการคลังและหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นมากตามลำดับ มาตรการชดเชยรายได้และช่วยเหลือเยียวยาจึงต้องเน้นความเสมอภาค มากกว่า ความเท่าเทียม

ขณะที่มาตรการทางเศรษฐกิจต้องมุ่งเป้าไปยังพื้นที่เสี่ยง ที่ประชาชนมีปัญหาความแร้นแค้นในการดำรงชีวิตเป็นสำคัญ และต้องพุ่งตรงไปที่กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อม เพื่อรักษาระดับการจ้างงานให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และประคับประคองไม่ให้เกิดการปิดกิจการเพิ่มเติมจำนวนมาก ไม่จำเป็นที่ประชาชนหรือธุรกิจทุกกลุ่มจะต้องได้รับความช่วยเหลือเท่ากันหมด ต้องเน้นช่วยคนที่เดือดร้อนมากที่สุดก่อนเพราะทรัพยากร และงบประมาณมีจำกัด

ภาพ: ช่างภาพข่าว Thai PBS

นอกจากนี้ อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ยังระบุกรณีที่ รัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีสละเงินเดือนนั้น ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และ สมาชิกวุฒิสภาก็ควรสละเงินเดือนด้วย โดยระบุว่า หากประธานวุฒิสภา (เงินเดือน 119,920 บาท) รองประธานวุฒิสภา (เงินเดือน 115,740 บาท) และสมาชิกวุฒิสภาทุกคน (113,560 บาท) สละเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือน เราจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 85.90 ล้านบาท ในการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนทางเศรษฐกิจ หรือ อาจนำเงินไปเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจได้ 

ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่แล้ว และท่านต้องดูแลประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสละเงินเดือน แต่หากท่านใดต้องการเสียสละเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล

ต้องเร่งเดินหน้าจัดซื้อและจัดสรรวัคซีน mRNA ให้บุคลากรแพทย์และเด็ก

อนุสรณ์ กล่าวอีกว่า ความจริงแม้นไม่ประกาศล็อกดาวน์ ก็เหมือนกับกึ่ง ๆ ล็อกดาวน์อยู่แล้วสำหรับพื้นที่เสี่ยง เพราะประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและเศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการของ มหาวิทยาลัยหอการค้า ดิ่งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ คนจำนวนหนึ่งจึงล็อกดาวน์ตัวเองอยู่ที่บ้านและลดกิจกรรมต่าง ๆ ลง

ดังนั้น มาตรการล็อกดาวน์ล่าสุดจะไม่มีผลใด ๆ ในการควบคุมโรคระบาด และเพิ่มความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็น หากรัฐบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีน mRNA มาฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ภายในสองสัปดาห์นี้ รวมทั้งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้บรรดาเยาวชน และเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยด่วน เพราะการติดเชื้อจะลามสู่โรงเรียนและครัวเรือนมากขึ้น ในบรรดาประเทศที่มีทั้งอัตราการฉีดวัคซีนและอัตราการติดเชื้อโควิด-19 สูง ล้วนเป็นประเทศที่อาศัยวัคซีนเชื้อตายจากจีนทั้งสิ้น

วัคซีนเชื้อตายของจีนยังขาดข้อมูลในด้านประสิทธิภาพ ว่าสามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์อย่างเดลตาได้แค่ไหน

แนะ จัดเก็บภาษีในอัตราขั้นต่ำ อย่าง GMT

เขาคาดการณ์ว่า ค่าเงินบาทอาจจะอ่อนค่าเพิ่มขึ้นอีกในสัปดาห์หน้าจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวแข็งค่าขึ้นและเงินทุนระยะสั้นไหลออกจากตลาดหุ้นไทยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การอ่อนค่าของเงินบาทถูกจำกัดโดยส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีของไทย ที่ยังสูงกว่าของสหรัฐฯ ค่อนข้างมาก เงินทุนยังคงไหลเข้ามาพักในตลาดการเงินของไทยอยู่

ขณะที่ เอกชนไทยเร่งออกหุ้นกู้ในช่วงครึ่งปีหลังไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาทเพื่อตุนสภาพคล่องและรีไฟแนนซ์หนี้เดิม รองรับเศรษฐกิจชะลอตัวลง มีการขอยืดการชำระหนี้มูลค่าประมาณ 9.8 พันล้านบาท โดยสัญญาณการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มเติมยังไม่ชัดเจนนัก

เขาระบุว่า การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าธนาคารกลาง G20 ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ยืนยันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแต่การฟื้นตัวเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมในแต่ละประเทศและในแต่ละภาคเศรษฐกิจ และ ยังยืนยันการเดินหน้าในการปฏิรูประบบภาษีโลก (Global Tax Reform) โดยเฉพาะการยักย้ายถ่ายเทผลกำไรของบรรษัทข้ามชาติไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ จึงเห็นควรให้มีการจัดเก็บภาษีในอัตราขั้นต่ำที่เป็น Global effective minimum tax (GMT) ขณะนี้ ยังไม่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือผลต่อบรรษัทข้ามชาติจนกว่าจะมีรายละเอียดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในการประชุมเดือนตุลาคม และที่ประชุมให้ความสนใจต่อประเด็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการผสมผสานนโยบายสาธารณะหลาย ๆ ด้านรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม  

ส่วนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสสองที่จะทยอยประกาศในระยะต่อไป มีการคาดการณ์ว่าในหลายกลุ่มยังคงปรับตัวในทิศทางดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสแรกปีนี้โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันเมื่อปีที่แล้วที่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ แต่จะไม่ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นมากนักเพราะผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังอาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก  

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ ชอบอยู่นิ่งๆ เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน