กทม. สั่งเทศกิจ รับอาสาสมัครช่วยเพิ่มรอบ รับ-ส่ง ผู้ป่วยโควิด-19 ​

เปิดรับมูลนิธิและอาสาสมัครสนับสนุนรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 และเตรียมใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ​ เป็นโรงพยาบาลสนาม อีก​ 400​ เตียง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยโทรสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 ขอให้นำส่งโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อความรวดเร็วในการนำส่งผู้ป่วยให้เข้าระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด และเป็นการแก้ปัญหาผู้ป่วยตกค้าง สำนักเทศกิจและสำนักงานเขต 50 เขต กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมรถสำหรับรับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนให้แก่รถพยาบาลของศูนย์เอราวัณ อย่างน้อยเขตละ 1 คัน ออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศูนย์เอราวัณประสานงาน โดยไม่จำกัดจำนวนรอบการรับ-ส่ง โดยเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2564 สามารถรับส่งผู้ป่วยได้ 159 ราย คาดว่าหลังจากนี้จะสามารถเร่งรับส่งผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและไม่มีผู้ตกค้าง 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตประสานกับมูลนิธิและอาสาสมัครในพื้นที่มีรถและประสงค์จะให้การสนับสนุนรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 ให้แจ้งความประสงค์กับสำนักงานเขตพื้นที่  โดยก่อนที่จะออกปฏิบัติงานทางกรุงเทพมหานครจะจัดอบรมซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดเตรียมรถ  การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับส่งผู้ป่วย ข้อพึงระวัง และระบบการประสานงานกับศูนย์เอราวัณให้อย่างชัดเจน

กรณีที่มีผู้ติดเชื้อและประสงค์จะเดินทางไปโรงพยาบาลสนามด้วยตนเอง หากผู้ติดเชื้อประสงค์จะเดินทางไปรับการรักษาด้วยรถยนต์ส่วนตัวให้แจ้งไปยังสายด่วน 1669 ศูนย์เอราวัณ กทม. ก่อน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และควรเตรียมเอกสารผล LAB ยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 ให้พร้อม และหากมีผู้ขับรถให้ แนะนำผู้ติดเชื้อและผู้ที่ขับรถปฏิบัติ ดังนี้

  • ให้มีฉากกั้นระหว่างคนขับและผู้ติดเชื้อ ใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างกันให้มากที่สุดทั้งคนขับและผู้ติดเชื้อ
  • เปิดกระจกและปิดเครื่องปรับอากาศ คนขับและผู้ติดเชื้อให้นั่งทะแยงมุมคนละฝั่ง
  • สำรวจเส้นทางก่อนออกเดินทางโดยใช้เวลาในการเดินทางไม่ควรเกิน 30 นาที
  • เมื่อเดินทางไปถึงจุดที่กำหนดให้นั่งคอยในรถ จากนั้นให้โทรประสานเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการรักษาตามช่องทางของโรงพยาบาลต่อไป

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำรวจพื้นที่สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาจเพิ่มมากขึ้น โดยสำรวจพื้นที่ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ จากการตรวจเยี่ยมวันนี้ พบว่าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ มีอาคารโรงยิมฯ จำนวน 4 อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 400 เตียง เบื้องต้นมอบหมายสำนักการโยธาสำรวจพื้นที่และออกแบบการปรับปรุงอาคารให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งหากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังเพิ่มขึ้นอีก จะได้ดำเนินการปรับปรุงได้ทันที เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่อาจจะมีจำนวนมากขึ้น

สำหรับโรงพยาบาลสนาม กทม. ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 1,700 เตียง ประกอบด้วย

  • รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 1,000 เตียง ครองเตียง 435 เตียง ยังว่างอยู่ 565 เตียง
  • รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง ครองเตียง 193 เตียง ยังว่างอยู่ 7 เตีย
  • รพ.เอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง ครองเตียง 64 เตียง ยังว่างอยู่ 36 เตียง และ รพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) 400 เตียง ครองเตียง 91 ยังว่างอยู่ 309 เตียง

รวมครองเตียง 783 เตียง เตียงคงเหลือ 917 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เม.ย. 2564)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active