เตือนรัฐเร่ง “ล็อกดาวน์”​ ก่อนระบบแพทย์ล่ม​

นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ ออกแถลงการณ์​ แนะรัฐใช้ยาแรงหยุดการเคลื่อนย้ายคนให้เร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2564 นายแพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำจดหมายเผยแพร่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ด้วยสถานการณ์ที่จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้ศักยภาพของภาคการแพทย์ที่ได้ขยายเพิ่ม (Surge Capacity) สำหรับการเตรียมการรองรับทั้งในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลเฉพาะกิจ (Hospitel) และโรงพยาบาลสนาม กำลังจะหมดในเวลาอันสั้น

การเร่งขยายศักยภาพเพิ่มเติมบนภาระที่หนักเกินตัวของบุคลากรทางการแพทย์ เท่ากับเร่งให้เกิดการล่มสลายของระบบการดูแลทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงการควบคุมโรคในระยะยาวและการเตรียมการฟื้นฟูประเทศ โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือและเร่งดำเนินการคือ

  1. ฝ่ายรัฐบาล ต้องมีมาตรการเด็ดขาดในการระงับการเคลื่อนย้ายของประชาชนให้มากที่สุดและเร็วที่สุด เพื่อทำการคัดแยกผู้ติดเชื้อที่มีอยู่เดิม และผู้เสี่ยงสูงเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา และลดการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ให้น้ำหนักกับข้อมูล และข้อเสนอแนะจากภาคการแพทย์ มากกว่าจากภาคการเมืองที่ไม่สามารถบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ฝ่ายประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโดยเคร่งครัด ให้ความร่วมมือกับคำแนะนำของภาคการแพทย์
  3. ภาคการแพทย์ วางระบบการใช้ศักยภาพในปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ลดขั้นตอนที่ทำให้ผู้ป่วยตกค้างในโรงพยาบาลและในชุมชนโดยไม่จำเป็น และอดทนอดกลั้นต่อความคาดหวังของสังคม ต่อนโยบายรัฐบาลที่ไม่ทันการ และต่อคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์ของภาคการเมือง

เราจะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติแห่งชาตินี้ไปให้ได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active