กระทรวงศึกษาฯ ชง ศบค. ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครูทุกคน ก่อนเปิดเทอม

เชื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้ปกครอง ลดความเสี่ยงก่อนเปิดภาคเรียน เตรียมเสนอ ศบค. ชุดเล็กพิจารณา ย้ำสถานศึกษา เร่งกรอกข้อมูล Thai Stop covid plus ภายใน 30 เม.ย.นี้ เพื่ออนุมัติการเปิดเรียน

วันนี้ (22 เม.ย.64) สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่ง เข้าไปกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ Thai Stop covid plus ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 44 ข้อ เพื่อให้ระบบดังกล่าวตรวจสอบข้อมูลในการอนุมัติเปิดภาคเรียน โดยสถานศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลสุขภาพของนักเรียนและครูรายบุคคล หากระบบประมวลผลแล้ว พบสถานศึกษามีข้อมูลไม่ครบ ก็ไม่สามารถอนุมัติให้เปิดเรียนได้ จึงขอให้สถานศึกษาเร่งกรอกข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้  


ขณะที่ อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า  ประชุมเฉพาะกิจฯ ได้เสนอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. ทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มแรก

เนื่องจากครูต้องใกล้ชิดกับนักเรียนจำนวนมาก และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง เมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ จะสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังการันตีได้ว่าโรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพอย่างแน่นอน ขณะนี้ได้เสนอมาตรการดังกล่าวให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ชุดเล็กพิจารณาแล้ว  

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า ระหว่างปิดภาคเรียน สพฐ. ย้ำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็น เพราะหากครูคนใดคนหนึ่งติดเชื้อ จะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และยังเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไปยังเด็กนักเรียนด้วย ขอให้ข้าราชการครูทุกคนได้ปฎิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ล่าสุด มีรายงานว่ากระทรวงศึกษาธิการ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 3 คน เป็นเจ้าพนักงานธุรการ  สารบรรณกลุ่มงานเลขานุการกรม, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส และนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทำให้ขณะนี้ ศธ. มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมแล้ว 8 คน

อ่านเพิ่ม

“คุณหญิงกัลยา” สั่งสถานศึกษา เตรียมพื้นที่ รพ.สนาม – สพฐ. ปรับปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สอดรับวิกฤต

สพฐ. เลื่อนปฏิทินรับนักเรียน ปี’64 ย้ำเด็กทุกคนมีที่เรียนก่อนเปิดเทอม

ศธ. เคาะเปิดเทอม’64 ตามเดิม 17 พ.ค. นี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม