สพฐ. เลื่อนปฏิทินรับนักเรียน ปี’64 ย้ำเด็กทุกคนมีที่เรียนก่อนเปิดเทอม

เลขาธิการ กพฐ. สั่งการด่วนถึงเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ปรับแนวปฏิบัติรับเด็กเข้าเรียน หลังโควิด-19 ยังระบาดหนัก ยืนยันทุกกระบวนการจบภายใน 15 พ.ค.นี้

วันนี้ (20 เม.ย.64) อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขต โดยแจ้งประกาศปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับใหม่ ซึ่งปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับสลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของ สพฐ.

อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ออกมาตรการห้ามดำเนินการหรือจัดกิจการกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้ส่งผลต่อปฏิทินการรับนักเรียนเดิม ที่กำหนดดำเนินการระหว่างเดือน มี.ค. ถึง พ.ค. นี้ และเพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย สพฐ. จึงปรับปฏิทินรับนักเรียน พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่จะต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนมีที่เรียนภายในวันที่ 15 พ.ค. ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17 พ.ค.นี้”

ปฏิทินรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ฉบับใหม่ มีดังนี้

  • ประถมศึกษาปีที่ 1  จับสลากและประกาศผล 2 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัว 4 พ.ค.
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือก 8 พ.ค. ประกาศผล 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 12 พ.ค.
  • มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือก 9 พ.ค. ประกาศผล12 พ.ค. รายงานและมอบตัว 13 พ.ค.
  • มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย รับสมัคร 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือก 9 พ.ค. ประกาศผล 12 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัว 13 พ.ค.
  • โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ที่จัดสอนสำหรับเด็กพิการ รับสมัคร 24-30 เม.ย. ประกาศผล 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายใน 15 พ.ค.
  • โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัคร 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือก 6-9 พ.ค. ประกาศผล 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายใน 15 พ.ค.

สำหรับเด็กที่ยังไม่มีที่เรียน สามารถยื่นความจำนงได้ในวันที่ 12-13 พ.ค. โดยจะประกาศผล 14 พ.ค. และมอบตัว 15 พ.ค.นี้

อ่านเพิ่ม ศธ. เคาะเปิดเทอม’64 ตามเดิม 17 พ.ค. นี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม