ประมงพื้นบ้านสตูล ร้องผู้ว่าฯ ยกเลิกมติกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง หวั่นเอื้อประมงพาณิชย์

ตั้งข้อสังเกตมติที่ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล ขาดการรับฟังความเห็นที่รอบด้าน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลขัดแย้งความจริง เรียกร้องจัดประชุมใหม่ คำนึงถึงประโยชน์คนสตูลเป็นที่ตั้ง 

เครือข่ายประมงพื้นบ้าน จ.สตูล ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

วันนี้ ( 5 เม.ย.64 ) ตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านจาก 4 อำเภอ จ.สตูล ประมาณ 50 คน นำโดย เหลด เมงไซ คณะกรรมการเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล รวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อยื่นหนังสือถึง เอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะประธานคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล ขอให้ยกเลิกมติการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูล


สำหรับรายละเอียดการคัดค้าน ทางเครือข่ายฯ ระบุว่า คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา มีวาระพิจารณา ร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูล โดยมีประมงจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้เสนอ ผลปรากฏว่า แผนที่แนบท้ายร่างกฎกระทรวงฯ ที่เสนอนั้น ยังมีขัดแย้งกับแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่ผ่านมาของจังหวัดสตูล และยังมีบางจุดที่ยังเป็นช่องโหว่ ขัดแย้งกับความเป็นจริง โดยเฉพาะการเปิดช่องเขตทะเลชายฝั่งด้านทิศตะวันออกของเกาะตะรุเตา และระหว่างหมู่เกาะ แถบเขตอำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า ทำให้ เขตทะเลนอกชายฝั่ง กลับมาอยู่ทะเลตอนใน มีผลเปิดให้ประมงพาณิชย์ประสิทธิภาพสูงทำประมงได้ แต่เขตทะเลชายฝั่งกลับไปอยู่ด้านนอก

ตัวแทนเครือข่าย ระบุว่า การประชุมในวาระดังกล่าว คณะกรรมการฯ ที่ร่วมประชุมมีมติอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ร่างแผนที่ท้ายกระทรวงฯ โดยที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านทะเลชายฝั่งคัดค้าน แต่ไม่เป็นผล เพราะมองว่าการประชุมเร่งรีบ และมีการร้องขอให้กรรมการส่วนใหญ่เร่งรีบพิจารณาด้วย ขอให้ผ่าน ๆ ไปก่อน โดยไม่ได้มีการอภิปรายข้อเท็จจริง และไม่ฟังความเห็นจากกรรมการทุกฝ่ายอย่างถ่องแท้ ถึงข้อดีข้อเสียในประเด็นดังกล่าว

กรณีที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล แสดงความไม่เห็นด้วย เพราะถือเป็นสาระสำคัญ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลของจังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพิจารณากำหนดเขตประมงชายฝั่ง จึงควรดำเนินการอย่างรอบคอบ ไม่ใช่เอื้อประโยชน์ให้กับชาวประมงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของคนสตูลเป็นที่ตั้ง เครือข่ายฯ จึงเห็นว่า แผนที่แนบท้ายร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่คณะกรรมการฯ มีมติไป เมื่อวันที่ 25 มีนาคมนั้น อาจทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพยากรสัตว์น้ำโดยรวมในพื้นที่จังหวัดสตูลในระยะยาว  

เครือข่ายฯ จึงเรียกร้อง ถึงคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล เพื่อขอคัดค้านแผนที่แนบท้ายร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งบริเวณจังหวัดสตูล ดังกล่าว

ขอให้คณะกรรมการฯ จัดประชุมใหม่ เพื่อพิจารณา วาระเกี่ยวกับแผนที่แนบท้ายร่างกฎกระทรวงฯ โดยการพิจารณาต้องยึดหลัก การใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุม และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

พร้อมทั้งขอเสนอร่างแผนที่ แนบท้ายกฎกระทรวงฯ ตามความเห็นของเครือข่ายฯ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ขณะที่ ทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล เป็นผู้แทนรับหนังสือ รับปาก จะจัดการประชุมเพื่อทบทวนกรณีนี้ใหม่ตามข้อเรียกร้อง โดยให้พิจารณาจากข้อมูล ข้อเท็จจริงที่รอบด้านมากขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ