เปิดใจ “dek64” 2 ชั่วโมงในห้องไต่สวนขอเลื่อนสอบ TCAS ศาลนัดเพิ่มพรุ่งนี้ (18 มี.ค.)

คืบหน้านักเรียนกลุ่ม #dek64 ร้องศาลปกครองกลาง ขอไต่สวนฉุกเฉินฯ พร้อมฟ้อง 5 องค์กร ศาลฯ นัดเพิ่มพรุ่งนี้เช้า ให้ยื่นเอกสารและพยานเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 จากกรณีกลุ่มนักเรียน 6 คน ที่แทนตัวเองว่า “dek64” เข้าร้องศาลปกครองกลาง กรณีการออกประกาศจัดสอบรายวิชาที่ใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 พร้อมนำรายชื่อที่รวบรวมได้มากกว่า 9,300 รายชื่อ ยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อยุติการจัดสอบ TCAS ชั่วคราว พร้อมฟ้อง 5 องค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่มีมติไม่เลื่อนสอบ ทั้งที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาในช่วงโควิด-19 เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพไม่เท่าเทียมกันนั้น

ภายหลังศาลปกครองกลางได้นัดไต่สวนฉุกเฉินนักเรียนทั้ง 6 คน ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้อง เพื่อให้ชี้แจงถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามคำร้องที่ยื่นต่อศาล ในช่วง 16.30 น. – 18.30 น. ของวันนี้ ล่าสุด ศาลนัดให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (18 มี.ค.)

ภูมภัสส์ หิรัญวีวิชญ์ หนึ่งในนักเรียนที่เป็นโจทก์ร่วม ได้กล่าวถึงความคืบหน้ากับ The Active ว่าได้เข้าไปพบกับผู้พิพากษาพร้อมเพื่อน ๆ 5 คน ส่วนตัวรู้สึกไม่เชิงเป็นการไต่สวน เป็นเหมือนการสอบถามรายละเอียดจากเอกสารที่ยื่นฟ้อง เนื่องจากผู้พิพากษาไม่ได้อ่านเอกสารมาก่อน ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ TCAS ทำให้เวลา 2 ชั่วโมงในขั้นตอนนี้ เน้นไปที่การอธิบายเกี่ยวกับระบบ และอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ขององค์กรที่ถูกยื่นฟ้องทั้ง 5 องค์กร คือ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.) และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และเนื่องจากวันนี้ฝ่ายโจทก์ไม่ได้มีพยานมาด้วย ผู้พิพากษาจึงนัดให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไปยื่นอีกครั้งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (18 มี.ค.) 

“เนื่องจากในขั้นตอนการไต่สวน เราไม่สามารถพูดแทนคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาเป็นโจทก์ยื่นฟ้องได้ โจทก์จะพูดได้แค่ปัญหาของตัวเอง ปัญหาที่ตัวเองเคยเจอ แต่บางเหตุผลที่เรายกมาเป็นหลักฐาน เช่น วันสอบ TCAS ที่ตรงกับวันสอบปลายภาคหลายโรงเรียน ก็ต้องเบิกพยานเข้าไปเพื่อให้ศาลสอบถามเพิ่มเติมว่าตารางสอบตรงกันจริงหรือไม่ ตรงกันแล้วรู้สึกอย่างไร มีปัญหาอะไรไหม เหมือนไปยืนยันตัวว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริง ๆ”

ส่วนขั้นตอนนัดไต่สวนหลังจากนี้ ภูมภัสส์ กล่าวว่า นักเรียน 6 คนที่เป็นโจทก์ฟ้อง ได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของทนาย โดยอาจเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามการแจ้งมา ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางยังไม่ได้บอกถึงแนวทางที่แน่ชัดว่า การไต่สวนวันนี้จะมีแนวโน้ม “เลื่อนหรือไม่เลื่อนสอบ” ก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะมีการนัดไต่สวนองค์กรที่ถูกฟ้องด้วยหรือไม่

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม