คร.แจงโควิด-19 ระบาด​คลัสเตอร์ตลาดบางแค​ ไม่ได้เกิดจากการตรวจเจอช้า​

ชี้​ กทม.เป็นจังหวัดที่ปูพรม​ตรวจตลาดมากที่สุดในประเทศ​ 437 แห่ง​หลังการระบาดรอบใหม่​ เดือน ธ.ค.64​ ตรวจไปแล้ว 45,012 คน พบผู้ติดเชื้อสะสม 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.04

วันนี้​(15​ มี.ค.​2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าการตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนที่ตลาดบางแค เกิดเพราะความล่าช้าในการดำเนินการควบคุมโรคและรายงานการสอบสวนโรคนั้น ไม่เป็นความจริง โดยชี้แจงว่าการตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนที่ตลาดบางแคในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการควบคุมโรคและรายงานการสอบสวนโรคตามระบบที่วางไว้อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน

โดยการตรวจพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในกรณีนี้ เป็นผลมาจากระบบเฝ้าระวังกลุ่มผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) และการสอบสวนโรคอย่างเป็นระบบ ซึ่งหลังจากได้รับรายงานพบผู้ป่วยในตลาดดังกล่าว ทางสำนักอนามัย กทม. ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตรวจอย่างทันท่วงที จากนั้นได้หารือร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค เพื่อทำการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพิ่มเติมให้ครบ 100% โดยวางแผนดำเนินการในวันที่ 11-12 มีนาคมที่ผ่านมา โดยทำการตรวจพ่อค้าแม่ค้า และลูกจ้างแรงงานในตลาดทั้ง 6 แห่ง โดยวิธี swab โดยรถชีวนิรภัยพระราชทาน ผลการตรวจพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนดังกล่าวเพิ่มเติมและบางส่วนกำลังอยู่ระหว่างรอผล

ทั้งนี้ ในช่วงก่อนที่จะตรวจพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนดังกล่าว ก็ไม่มีรายงานการระบาดในพื้นที่บางแคแต่อย่างใด​ แต่ในช่วงประมาณ 1 เดือนก่อนหน้านี้ มีรายงานพบกลุ่มก้อนการระบาดในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อที่ติดกับตลาดบางแค และในรายงานสอบสวนโรคมีข้อมูลว่าแรงงานข้ามชาติในโรงงานแห่งนี้มักจะมาซื้ออาหารที่ตลาดบางแคเพื่อนำไปปรุงรับประทานในครอบครัว

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับระบบการรายงานการสอบสวนโรคนั้น ทางห้องปฏิบัติการได้รายงานผลการตรวจมายังสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดก่อนส่งข้อมูลไปยังสำนักอนามัย กทม. และกรมควบคุมโรคตามระบบ แต่เนื่องจากรายงานดังกล่าวเข้าสู่ระบบหลังเวลา 16.30 น. จึงได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวตามขั้นตอนที่วางไว้ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า กทม. ดำเนินการล่าช้า


อย่างไรก็ตาม สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้เริ่มทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก พ่อค้าแม่ค้าในตลาดทั่วพื้นที่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดระลอกใหม่ที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ซึ่งดำเนินการภายใต้มติคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครฯ ซึ่ง กทม. น่าจะเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยที่เริ่มการตรวจเชิงรุกในพ่อค้าแม่ค้าในตลาด โดย กทม.ได้ทำการตรวจ พ่อค้าแม่ค้าและแรงงานในตลาดไปแล้ว 437 แห่งทั่วพื้นที่ กทม. รวม 45,012 คน พบผู้ติดเชื้อสะสม 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.04 เป็นผู้ติดเชื้อกระจายในตลาดหลายแห่งแบบประปราย ไม่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งที่ตลาดบางแคก็ได้ทำการสุ่มตรวจคัดกรองในพ่อค้าแม่ค้าและแรงงานไปแล้วประมาณ 700 คน ซึ่งในครั้งนั้นตรวจไม่พบเชื้อแต่อย่างใด

การระบาดที่ตลาดบางแคนับเป็นคลัสเตอร์ใหม่​

นายแพทย์โอภาส​ กล่าวอีกว่า​ การสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อที่ตลาดบางแค พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงคือ เป็นตลาดใหญ่ มีตลาดย่อยติดกัน 6 ตลาด คนอยู่ในตลาดประมาณ 1,000 คนตลอดเวลา บางตลาดมีหลังคาต่ำ ไม่มีพัดลมระบายอากาศ ทำให้การระบายอากาศไม่ดี ทั้งผู้ค้าขายและลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ ส่วนใหญ่ใส่หน้ากากไว้ใต้คาง ใต้จมูก เคี้ยวหมาก ตะโกนพูดคุยกัน การพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ใหม่ครั้งนี้ เป็นการค้นหาเชิงรุกตามแผนที่ กำหนดไว้

ที่ผ่านมากทม. กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ร่วมกันตรวจในโรงงาน ชุมชนแออัด และตลาดในหลายเขตของกทม. ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ตรวจตลาดที่บางแคพบผู้ติดเชื้อ 85 ราย เป็นผู้ขายคนไทย 46 ราย ลูกจ้างชาวเมียนมา 39 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานอายุ 20-59 ปี ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่มีภูมิลำเนานอก กทม. ได้แก่ สุพรรณบุรี 5 ราย นครปฐม 3 ราย เพชรบุรี 6 ราย สมุทรสาคร 1 ราย เกือบทั้งหมดไม่แสดงอาการ ส่งรักษาที่โรงพยาบาลบางขุนเทียน และโรงพยาบาลในภูมิลำเนา รวมทั้งติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจเชื้อ ขณะนี้ ได้ปิดตลาดทำความสะอาด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพิ่มพัดลมระบายอากาศ เมื่อกลับมาเปิดตลาดแล้ว ย้ำว่าทุกคนต้องร่วมมือกัน เข้มมาตรการป้องกันควบคุมโรค มีการคัดกรองวัดไข้ ล้างมือก่อนเข้าตลาด สวมหน้ากากอย่างถูกต้องตลอดเวลา โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า คนงานที่ต้องอยู่ในตลาดเป็นเวลานาน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ขอให้ประชาชนที่ไปตลาดบางแคในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2564 หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน แต่หากไม่มีอาการและรู้สึกกังวล สามารถไปตรวจได้ที่บริเวณสวนสาธารณะ ข้างเดอะมอลล์ บางแค โดยมีรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน พร้อมรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานไปให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 -18 มีนาคมนี้ หรือที่โรงพยาบาลราชวิถี สปคม. สถาบันบำราศนราดูร หากพบว่ามีความเสี่ยงจะได้รับการตรวจหาเชื้อฟรี

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS