“เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองฯ” เรียกร้องหยุดใช้กฎหมายเล่นงาน นักสิทธิฯ กรณีกะเหรี่ยงบางกลอย

ยืนยัน นักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติหน้าที่อย่างชอบธรรม ย้ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยึดมั่นในข้อตกลงร่วมภาครัฐ-ประชาชน ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวการแจ้งความดำเนินคดีนักสิทธิมนุษยชน 4 คน ได้แก่ สุนี ไชยรส อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน , ประยงค์  ดอกลำใย และ พชร คำชำนาญ จากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ในความผิดฐานยุยง ปลุกปั่นให้ชาวบางกลอยบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองฯ ออกแถลงการณ์หยุดใช้กฎหมายเล่นงานนักสิทธิมนุษยชน

วันนี้ (2 ก.พ. 2564) เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ระบุว่า การสิ่งที่เกิดขึ้นอาจพิจารณาได้ว่า เป็นการใช้เครื่องมือทางกฎหมายปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตและชอบธรรม เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 คน ได้ทำงานส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผยมาโดยตลอด  

นอกจากนี้ผู้ถูกกล่าวหา 2 คน คือ ประยงค์ ดอกลำใย และ พชร คำชำนาญ มีตำแหน่งเป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย จ.เพชรบุรี ที่แต่งตั้งโดย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

แถลงการณ์ยังระบุ ถึงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่บังคับอพยพชาวกะเหรี่ยงออกจากชุมชนดั้งเดิมจากบ้านใจแผ่นดินที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง รวมถึงปฏิบัติการครั้งล่าสุดภายใต้ชื่อ “ยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชร” อาจเข้าข่ายละเมิดข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ระหว่างตัวแทนรัฐบาล กับภาคประชาชน ภาคี #SAVEบางกลอย และ ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ที่รัฐบาลไทยได้ลงนามไว้ เพราะเป็นการมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโดยตรง ทั้งที่ข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่ามีชุมชนที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์มากถึง 4,192 ชุมชน แต่ไม่ปรากฎว่ามีการดำเนินการละเมิดสิทธิชุมชนอย่างรุนแรงเหมือนอย่างที่กระทำกับชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย

สุรพงษ์ กองจันทึก – สุนี ไชยรส – ประยงค์ ดอกลำใย – พชร คำชำนาญ

เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองฯ และภาคีองค์กร ยังเรียกร้องต่อรัฐบาล และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ยุติการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะ หรือ “การฟ้องคดีเพื่อปิดปาก” นักปกป้องสิทธิ์ทั้ง 4 คน โดยให้แสวงหาทางออกอย่างสันติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่ตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริง และเคารพกลไกคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย จ.เพชรบุรี ที่รับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งยังขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รวมทั้งรัฐบาลต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐยุติปฏิบัติการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยทันที

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ