พีเน็ต จัดทัพ ตรวจเลือกตั้งเทศบาล ขอ กกต.ปฏิบัติหน้าที่สุจริต

กกต.สรุปผลสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล ทั่วประเทศ 73,390 คน

มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET) ออกแถลงการณ์ (20 ก.พ.2564) เรียกร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ที่กำหนดมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค.นี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม พร้อมเสนอให้ กกต. รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง สนับสนุนให้องค์กรเอกชนร่วมสอดส่องดูแลให้การเลือกตั้งปราศจากการทุจริตที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ จะร่วมกับเครือข่าย P-NET และสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน ดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตเลือกตั้งเทศบาล จัดกิจกรรมเวทีนักการเมืองพบประชาชน เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจวิสัยทัศน์และบทบาทของผู้สมัครที่อาสาไปทำหน้าที่ ก่อนที่จะตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้ใด รวมทั้งทำงานผ่าน Social Media ด้วยการเผยแพร่แบบฟอร์มเพื่อรับแจ้งเหตุออนไลน์ โดยมีรางวัลนำจับ หากเรื่องที่แจ้งเหตุนำไปสู่การให้ใบเหลือง ใบส้ม ใบแดง

มูลนิธิฯ ระบุด้วยว่า การเลือกตั้งเทศบาลจะเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้อำนาจอธิปไตย ในการสรรหาผู้บริหาร และผู้แทนที่จะมาทำหน้าที่แก้ปัญหาตอบโจทย์ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจของประชาชนที่รู้เท่าทันนักการเมือง ไม่ปล่อยให้การเมืองและอิทธิพลการจูงใจต่างๆ มาครอบงำ จนมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงที่ไม่เป็นไปอย่างอิสระ

ทั้งนี้ กกต. ได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และนายกเทศมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8-12 ก.พ. โดย กกต.ได้เปิดข้อมูลต่อมา (16 ก.พ.) สรุปตัวเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวมจำนวน 73,390 คน แบ่งออกเป็น

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 5,771 คน, ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 67,619 คน

ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับหนึ่ง คือ จ.เชียงใหม่ จำนวน 4,048 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจำนวน 299 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3,749 คน

อันดับสอง คือ จ.นครราชสีมา จำนวน 2,703 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจำนวน 221 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2,482 คน อันดับสาม จ.ขอนแก่น จำนวน 2,473 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 210 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2,263 คน

อันดับสี่ จ.เชียงราย จำนวน 2,396 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 193 คน และผู้สมัครรับลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2,203 คน และอันดับห้า จ.อุดรธานี จำนวน 2317 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 188 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2,129 คน

ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีน้อยที่สุด คือ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 197 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 20 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 177 คน

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว