“นักเรียนเลว” เปิด 10 ข้อ ขอร่วมไม่ไว้วางใจ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ”

2 ส.ส.ฝ่ายค้าน จองกฐิน เตรียมชำแหละ เพิ่ม 1 บาท งบฯ อาหารกลางวันเด็ก

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2564 กลุ่ม “นักเรียนเลว” เปิด 10 ข้อ ขอร่วมซักฟอก ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ปี 2564 โดย 10 ข้อ ได้แก่ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์, ไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน, ละเว้นและบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่, ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม ไร้สำนึก ไร้ความรับผิดชอบ, ขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำที่ดี

เลือกปฏิบัติ ไม่ยึดหลักนิติธรรม, ใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำ กดขี่ข่มเหงเพื่อให้พวกพ้องของตนเข้าสู่ตำแหน่ง, แสวงหาประโยชน์โดยทุจริต มีพฤติกรรมฉ้อฉล ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต จงใจปกปิดข้อมูลเพื่อปิดบังการทุจริต, กระทำผิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ และข้อสุดท้าย ไม่ยึดถือธรรมาภิบาล ไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ทั้งนี้ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยข้อหาว่า ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ละเว้นและบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำที่ดี ใช้อำนาจแทรกแซงข้าราชการประจำในลักษณะกดขี่ข่มเหง เพื่อให้พวกพ้องเข้าสู่ตำแหน่ง และแสวงหาประโยชน์ เลือกปฏิบัติ ไม่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล และไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยประเด็นที่คาดว่าจะถูกหยิบยกมาอภิปรายในที่ประชุมสภาฯ คือ ปัญหาในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ฝ่ายค้านมีข้อสงสัยว่า มีการแต่งตั้งคนใกล้ชิดรัฐมนตรีฯ เข้าไปในตำแหน่งสำคัญ แต่พบการทุจริตและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

และประเด็นที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งเห็นชอบการเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน จากหัวละ 20 บาท เป็น 21 บาท ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนัก รวมทั้งประเด็นที่ถูกตั้งคำถามจากนักการศึกษา หลังจากไม่เห็นความพยายามแก้ปัญหาสภาวะการเรียนรู้ของเด็กที่อาจถดถอยลง จากการที่โรงเรียนต้องถูกปิดจากเหตุโควิด-19

ส่วน ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่จองกฐินอภิปราย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มี 2 คน คือ ปฏิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล และ จิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว