“วราวุธ” ย้ำ ไม่เพิ่มปัญหาแก่งกระจาน หวังทำความเข้าใจ – ถอยคนละก้าว

ชี้ ตั้ง คณะกรรมการฯ เพื่อแก้ปัญหาแก่งกระจาน โดยไม่ต้องใช้กฎหมาย แต่จำเป็นต้องอาศัยการทำความเข้าใจ และถอยกันคนละก้าว

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2564 วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีบ้านโป่งลึก-บางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชีบุรี โดยระบุว่า กระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และขอยืนยันว่าทุกคนคือประชาชนคนไทยเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาขึ้นมาแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ โดยไม่ต้องใช้กฎหมายแต่จำเป็นต้องอาศัยการทำความเข้าใจ และการถอยกันคนละก้าว

วราวุธ กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นจาก 30-40 คน เป็น 140-180 ครอบครัว หรือประมาณ 1,300 คนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากข้างบนลงมาพื้นล่างบริเวณบ้านโป่งลึก-บางกลอย ถือเป็นความพึงพอใจในมาตรการรัฐมากถึงกว่าร้อยละ 90 

นอกจากนี้ การสำรวจยังพบว่ามีประชาชนประมาณ 40 ครอบครัว หรือประมาณ 87 คน ยังไม่ยอมรับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ และเดินทางกลับขึ้นไปในพื้นที่ใจกลางแผ่นดินอีก

“ในเบื้องต้น ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาตรวจสอบกรณีดังกล่าว เพื่อหาแนวทางเยียวยาที่ลงตัวและได้ข้อยุติ โดยจะลงพื้นที่ในวันที่ 19 ก.พ. นี้ เพื่อพูดคุยเจรจากับกลุ่มประชาชนที่เหลืออีกร้อยละ 6 แต่จะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับประชาชน เน้นใช้หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์แก้ปัญหาร่วมกัน ส่วนกรณีที่มีชาวกะเหรี่ยงบางส่วนยืนยันที่จะกลับไปอยู่ถิ่นฐานเดิมเพราะไม่สามารถปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ได้ ต้องยอมถอยกันคนละก้าว เพราะภาครัฐหาที่ทำกินใหม่และทำกินได้จริง”

วราวุธ กล่าวด้วยว่า สำหรับพื้นที่ใจแผ่นดินนั้น เป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวในด้านความมั่นคง เนื่องจากอยู่ชิดแนวเขตชายแดนและอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ย้ายลงมายังพื้นที่บ้านกลอย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดสรรที่ดินทำกินกว่า 1,300 ไร่ ไว้รองรับ

นอกจากนั้น ส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงมูลนิธิต่าง ๆ ได้เข้าไปจัดการเรื่องระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงพัฒนาอาชีพและสร้างความเป็นอยู่อีกด้วย ปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ที่ย้ายถิ่นฐานลงมาอยู่บ้านบางกลอยนั้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนถึงทุกวันนี้มีรายได้ครัวเรือนเกือบแสนบาทต่อเดือน

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรามาเพื่อแก้ปัญหา มิได้เข้ามาเพื่อสร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชน และคณะกรรมการที่กระทรวงฯ ตั้งขึ้น จะได้เร่งศึกษาข้อมูล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ให้เร็วที่สุดต่อไป”

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว