จี้ นายกฯ ทบทวนการตัดสินใจ “ร่าง พ.ร.บ.บำนาญฯ ฉบับประชาชน”

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ รวมตัวหน้าทำเนียบรัฐบาล แถลงการณ์ประณามหน่วยงานราชการ ไม่เคารพ 13,246 เสียงของประชาชน

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ เดินทางไปที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่ออ่านแถลงการณ์คัดค้านและประณามการปฏิเสธ ร่างกฏหมาย พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชน ที่รวมถึงหน่วยงานราชการทั้ง 7 องค์การที่ไม่เห็นด้วย และปัดตกร่างกฏหมายของประชาชน พร้อมทั้งยื่นหนังสือเรียกร้องถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ทบทวนการตัดสินใจและเคารพหลักประชาธิปไตย หลังปฏิเสธให้การรับรองร่างกฏหมายไม่ให้เข้าสู่การพิจารณาในรัฐสภา

อีกทั้งการปฏิเสธการรับรองกฏหมายในครั้งนี้ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ สะท้อน ว่านายกรัฐมนตรีไม่เคารพเสียงของประชาชน 13,246 รายชื่อที่ยื่นเสนอไป และไม่เคารพหลักการตามครรลองประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่มีแผนรองรับสังคมผู้สงอายุในอนาคต และยืนยันว่าการเสนอกฏหมายโดยประชาชน เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฏหมาย

“นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวไม่ควรใช้สิทธิเหนือกว่า มาตัดสินข้อเสนอของประชาชน แต่ต้องสร้างความชอบธรรมด้วยการเสนอความเห็นและนำกฎหมายของประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ที่ได้ชื่อว่ามาจากประชาชนการปัดตกกฎหมายย่อมถือได้ว่าเป็นการปฏิเสธความเห็นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ ”

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ

ด้าน นิมิตร์ เทียนอุดม​ ผู้ประสานงาน​เครื่อข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ​ ย้ำว่า ถ้ากฎหมายฉบับนี้เกิด ไม่ใช่เพียงผู้สูงอายุ​ แต่โยงไปถึงลูกหลาน​ วัฏจักรและวงจรความยากจน​ ที่จะถูกแทรกแซงด้วยเงินบำนาญ นี่คือเครื่องมือที่จะตัดโครงสร้างที่ส่งต่อความยากจนจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง​ได้​

ทั้งนี้ แนวทางการเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ หลังจากยื่นหนังสือวันนี้ คือจับตาดูท่าทีของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลในการทบทวนการตัดสินใจ ปฏิเสธการรับรองร่างกฏหมาย และให้นำร่าง พร.บ บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชน กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ