“สลัม 4 ภาค” ขอรัฐช่วย ผู้มีรายได้น้อยระดับล่าง

ตกงาน เสี่ยงไร้บ้าน เข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือ เครือข่ายแรงงานนัดชุมนุมใหญ่ พรุ่งนี้ (26 ม.ค.)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ออกแถลงการณ์ “เสียงจากคนไม่มีกิน” ระบุว่า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชน  โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยระดับล่าง ทั้งผู้ที่อาศัยในชุมชนแออัด หรือผู้เช่าห้องราคาถูก เมื่อประสบภาวะตกงาน ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง ต้องกลายมาเป็นคนไร้บ้าน ขณะที่มาตรการเยียวยา 3,500 บาทต่อเดือน จำนวน 2 เดือน ก็ไม่ครอบคลุมผู้เดือดร้อนทั้งหมด อีกทั้งมาตรการที่ออกมาก่อนหน้า “คนละครึ่ง” ก็คล้ายที่จะเป็นเกมแย่งชิงการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

เครือข่ายสลัม 4 ภาค จึงขอเสนอให้รัฐบาลทำหน้าที่ในการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระของผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นอย่างทั่วถึง ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม เช่น มาตรการลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ควรเพิ่มเติมสำหรับชุมชนแออัดหลายแห่งที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราว และไม่ได้เข้าเกณฑ์ที่ประกาศมา และควรออกมาตรการการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย และควรผ่อนคลายความเข้มงวดลง โดยเปิดให้ชาวบ้านได้เริ่มประกอบอาชีพได้ ภายใต้การดูแลด้านสาธารณสุข เพื่อให้ชุมชนพอจะตั้งหลักชีวิตได้บ้าง

นอกจากนี้ ควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ผลิตขนาดเล็กหรือโรงงานขนาดเล็กที่มีการจ้างแรงงาน เพื่อไม่ให้ปิดกิจการ และเลิกจ้างงาน สถาบันการศึกษาต้องงดค่าเทอมและอุปกรณ์การศึกษา ในกรณีที่เด็กเรียนออนไลน์ ไม่ดำเนินคดี รวมทั้ง สถาบันการเงินต้องออกมาตรการพักชำระหนี้ งดการจ่ายดอกเบี้ย และเงินต้น ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว รัฐบาลต้องปฎิรูปการจัดสรรงบประมาณ และปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

ขณะที่พรุ่งนี้ (26 ม.ค.) เครือข่ายแรงงานนัดหมายชุมนุมด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล เวลา 10.00 น. เพื่อเรียกร้องรัฐบาลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว