ปิด-เปิด ภาคเรียนตามกำหนดเดิม

รมว.ศธ. ย้ำ คำนึงถึงความปลอดภัย “นักเรียน-ผู้ปกครอง-บุคลากรทางการศึกษา” มั่นใจปรับรูปแบบเหมาะสมกับสถานการณ์วานนี้ (4 ม.ค. 2564) ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการปิดสถานศึกษาใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564  เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลาการทางการศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

รมว.ศธ. ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยที่ประชุมได้หารือรายละเอียดและแผนรับมือปัญหาที่ตามมา เพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด เช่น การปรับการเรียนการสอน การเปิด-ปิดภาคเรียน และการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 หรือการสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมองว่าในสถานการณ์นี้ ศธ. ยังสามารถบริหารจัดการได้อยู่ ยังคงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเท่าเดิม คือ 28 จังหวัด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4-31 ม.ค. 2564 ยังไม่มีปิดเพิ่ม

“การปิดสถานศึกษาอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง ขอให้รอฟังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ประกาศอีกครั้ง ถ้า ศบค. สนับสนุนให้ประชาชนทำงานที่บ้าน ก็จะทำให้ผู้ปกครองอยู่บ้านดูแลบุตรหลานได้ ส่วนจะมีการเลื่อนการปิดภาคเรียนหรือไม่นั้น ผมมองว่าขณะนี้ช่วงเวลาการเรียนยังรับได้อยู่ เพราะยังไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาในภาพรวมของนักเรียนทั้งประเทศ แต่ในอนาคต ศธ. จะนำชั่วโมงเรียน เวลาเรียนมาเป็นตัวกำหนดในการปิดเรียน หรือการคำนวนผลการเรียนต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมหารือถึงการสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ด้วย เห็นว่ายังสามารถบริหารจัดการได้อยู่ โดยอาจจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อาจจะจัดสอบคนละเวลา เป็นต้น ซึ่ง ศธ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะหารือวางแผนจัดการเรื่องนี้ต่อไป”

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า สิ่งที่ ศธ. ต้องเตรียมการไว้ คือการสนับสนุนครูที่ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าจัดพิมพ์เอกสาร หรือการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งตนจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพื่อหาทางช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของครู

นอกจากนี้ ในส่วนการต่อสัญญาเรื่องสัญญาณใช้สื่อของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ (DLTV) ผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่หมดสัญญาลงแล้ว ณัฏฐพล กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบแรก พบว่า ช่อง DLTV ที่นักเรียนใช้มีความเข้มข้นเพียง 3 ช่อง ถ้า ศธ. ยังเปิดช่อง DLTV เหมือนเดิม จะมีค่าใช้จ่าย 3.5 ล้าน ต่อช่องต่อเดือน แต่หากจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ อาจจะนำงบประมาณส่วนนั้นมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในส่วนอื่น ๆ แทน เพราะในปัจุบันยังไม่ได้ปิดโรงเรียนทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ตาราง ปิด-เปิด ภาคเรียนของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 มีกำหนดการเปิดถึงวันที่ 9 เม.ย. 2564 และจะเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564 วันที่ 17 พ.ค. 2564

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม