สังเกตอย่างไร ก่อนซื้อหน้ากากอนามัย

แนะนำวิธีเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ ป้องกันการติดและแพร่เชื้อ โควิด-19

การเลือกซื้อหน้ากากอนามัยในช่วงนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหากเราซื้อหน้ากากที่ไม่มีคุณภาพ แม้ว่าจะใส่หน้ากากตลอดเวลา แต่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อและการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ (ยืนยันจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของประเทศสหรัฐอเมริกา)  The Active ขอยกตัวอย่าง หน้ากาก 3 แบบ ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แบบแรก หน้ากาก N95  มีคุณสมบัติการกรองได้ทั้งฝุ่น PM 2.5 และโควิด-19 ประสิทธิภาพการกรองสูงสุดมากกว่าร้อยละ 95 มีการทดสอบจาก จาก 2 สถาบัน คณะแพทยศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่หน้ากากชนิดนี้แม้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ราคาก็สูงกว่าแบบอื่น ๆ เช่นกัน

ตัวอย่าง ISO 13485  ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ครอบคลุมการออกแบบ พัฒนา ผลิต
และขายเครื่องมือทางการแพทย์แบบที่สอง หน้ากาก Surgical Mask เป็นหน้ากากทั่วไปใช้ในทางการแพทย์ หน้ากากชนิดนี้มีประสิทธิภาพการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่สูงมาก แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัส จึงสามารถใช้กันโควิด-19 ได้ แต่การเลือกซื้อหน้ากากชนิดนี้ ให้สังเกตฉลากว่ามีมาตรฐานการรับรองหรือไม่ เช่น ISO 13485  หมายถึง ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์

ตัวอย่างวิธีทดสอบหน้ากากาผ้าอย่างง่าย ฉีดสเปรย์ หรือหยดละอองน้ำ น้ำต้องไม่เกาะผ้าแบบสุดท้าย หน้ากากผ้า หลังจากที่หน้ากากแบบที่สองเริ่มขาดตลาด กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ทำการทดสอบและรับรองคุณภาพของผ้าเอาไว้และยังกำหนดคุณสมบัติในการเลือกซื้อ 5 เรื่อง ได้แก่ ผ้าสะท้อนน้ำ คล้ายน้ำกลิ้งบนใบบัว  (วิธีทดสอบอย่างง่าย ฉีดสเปรย์ หรือหยดละอองน้ำ น้ำต้องไม่เกาะผ้า) ความบางของผ้า (ใช้แฟลชโทรศัพท์ส่องต้องไม่ทะลุผ้า) สีย้อมผ้า ไม่ฉูดฉาด ไม่ฟอกขาว เลือกที่ขนาดใส่พอดีกับหน้า มีมาตรฐานรับรองคุณสมบัติตามกรมวิทยาศาสตร์บริการ ขณะนี้ ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดได้รับการรับรอง โดยมี 6 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการขอการรับรอง และขอโลโก้เพื่อติดบนฉลากผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคสามารถขอดูใบรับรองหรือ Certificate ได้ ซึ่งปกติผู้จำหน่ายจะปิดประกาศไว้เพื่อให้ผู้บริโภคสังเกตเห็นได้ง่าย

แสดงตัวอย่างฉลากที่แสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ แบบย่อ
(ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการให้การรับรอง)เจ้าน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า ใบ Certificate จะระบุรายละเอียดของการทดสอบและการรับรองว่าหน้ากากมีคุณสมบัติอย่างไร ดังนั้น ผู้บริโภคต้องตรวจสอบว่าตรงตามคุณสมบัติที่จะนำไปใช้หรือไม่ และเอกสารฉบับนี้ยืนยันว่าผ่านการทดสอบแต่ประสิทธิภาพการกรอง ซึ่งมีทั้งไวรัสและฝุ่นละอองขนาดเล็ก แต่เมื่อเทียบกับหน้ากาก N95 และ Surgical Mask ก็ยังไม่เทียบเท่า แต่ก็สามารถที่จะลดการแพร่เชื้อและการป้องกันโควิด-19 ได้


ดาวน์โหลด เอกสารข้อกำหนดเฉพาะในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส