มื้อนี้พี่เลี้ยง แก้ “ภาวะทุพโภชนาการ” ในเด็ก

กสศ. ชวนสังคมเปลี่ยนมื้อ “อด” ให้เป็นมื้อ “อิ่ม” สมทบทุนเลี้ยงมื้อเช้า นักเรียนยากจนพิเศษ ผ่านร้าน “ทุพโภชนา” ใน GrabFood

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ออกแคมเปญ #มื้อนี้พี่เลี้ยง ชวนสังคมมีส่วนร่วมแก้ปัญหา “ภาวะทุพโภชนาการ” ของนักเรียนยากจนพิเศษ ซึ่งพบว่าความยากไร้ทำให้ต้องอดรับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่า ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางร่างกาย สติปัญญา และประสิทธิภาพในการเรียนรู้

จากข้อมูลในระบบ iSEE ติดตามนักเรียนยากจนพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash-Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 พบสถิตินักเรียนยากจนพิเศษ 753,997 คน มี “ภาวะทุพโภชนาการ” ราว 100,000 คนทั่วประเทศ โดยเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-18 ปี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โดยมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อายุ 46,053 คน และน้ำหนักค่อนข้างน้อยกว่าเกณฑ์ 54,108 คน ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลของนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึง 73% ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเพียงพอ ส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายและเชื่อมโยงไปยังด้านอื่น ๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ล่าสุด ‘กสศ.’ ได้ร่วมมือกับ ‘Grab’ เปิดร้าน “ทุพโภชนา” ในแอปพลิเคชัน GrabFood ที่ถูกระบุว่าเป็นร้านแรกและร้านเดียวในแอปฯ ที่เมื่อกดสั่ง กดจ่ายเงิน แต่จะไม่ได้รับอาหาร แต่ ‘กสศ.’ จะนำเงินที่ได้ไปสนับสนุนอาหารเช้าที่เป็นมื้อสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนยากจนพิเศษภายใต้แนวคิด “สั่งทางนี้อิ่มทางโน้น” เพื่อให้เด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสได้รับอาหารที่มีคุณภาพ

สำหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วม สามารถเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชัน GrabFood จะพบเมนูอาหารเช้าโดยปกติของนักเรียนยากจนพิเศษ เช่น ข้าวคลุกพริกน้ำปลา, ข้าวโรยเกลือ, ผักกาดต้มน้ำปลา ซึ่งเป็นเมนูที่ขาดคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้เด็กมีน้ำหนักและส่วนสูงไม่ถึงเกณฑ์ หรือเรียกว่า “ภาวะทุพโภชนาการ” เมนูอาหารมีราคาตั้งแต่ 20 บาท ถึง 600 บาท สามารถกดสั่งตามยอดเงินที่ต้องการเลือกบริจาคได้ตามสมัครใจ สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. – 31 ต.ค. 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.eef.or.th หรือ โทร. 02-079-5475

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม